Fundusze Europejskie 2014-2020
2013-02-05
Fundusze Europejskie 2014-2020
Powołanie grup roboczych do prac nad nowymi programami operacyjnymi oraz omówienie harmonogramu przygotowania Umowy Partnerstwa były tematem V posiedzenia Międzyresortowego zespołu ds. programowania i wdrażania funduszy europejskich. Spotkanie z udziałem Kierownictwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli pozostałych resortów odbyło się 4 lutego 2013 r. w Warszawie.

- Przyjęcie Założeń Umowy Partnerstwa przez rząd 15 stycznia 2013 r. oznacza formalne rozpoczęcie prac nad projektem Umowy Partnerstwa oraz projektami programów operacyjnych. Równolegle prowadzone są negocjacje Wspólnych Ram Finansowych, pakietu rozporządzeń na lata 2014-2020, a także przygotowywania do negocjacji kontraktów terytorialnych – poinformował wiceminister Marceli Niezgoda. Dodał, że zgodnie z harmonogramem, właściwy dokument Umowy Partnerstwa oraz wstępne projekty programów operacyjnych zostaną przygotowane do końca kwietnia 2013 r.

Członkowie zespołu powołali grupy robocze do prac nad nowymi programami operacyjnymi. – Zachęcamy, by w skład tych gremiów wchodzili przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie obecnie realizowanych programów. Katalog ten nie jest oczywiście zamknięty – powiedział wiceminister Adam Zdziebło. Przypomniał jednocześnie, że harmonogram prac jest niezwykle napięty. – Do końca roku rząd powinien przyjąć gotowe programy operacyjne. Z początkiem 2014 roku, Polska będzie mogła ogłosić Komisji Europejskiej gotowość do realizacji nowej perspektywy finansowej.

Podczas posiedzenia zespołu, przedstawiono również aktualny stan wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Do 3 lutego 2012 r. podpisano 81 310 umów o wartości dofinansowania 237,8 mld zł. Stanowi to 85,3 proc. alokacji. Płatności kształtują się na poziomie 193,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 137,3 mld zł.

Źródło: MRR.

/http://www.portfel.pl/