Usługi ekologiczne:
 • Ocena ekonomiczna
  Nasi specjaliści ocenią opłacalność ekonomiczną planowanej inwestycji. Pomogą wybrać optymalne rozwiązania dla portfela inwestora. Doradzą także w wyborze najbardziej opłacalnych technologii z punktu widzenia ekonomicznego i aspektów środowiskowych.

 • Pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych
  Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz specjaliści ds. funduszy unijnych zapewniają wszechstronną pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji ekologicznych oraz w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

 • Doradztwo w zakresie wdrażania technologii ekologicznych
  Pomagamy przebrnąć przez szereg aspektów prawnych i formalnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji proekologicznych (w szczególności aspektów patentowych, cywilno-gospodarczych, niezbędnych pozwoleń budowlanych, wymogów środowiskowych i infrastrukturalnych).

 • Doradztwo prawne
  Służymy pomocą prawną na każdym etapie opracowywania i wdrażania technologii ekologicznych. Nasi prawnicy rozwiązują wszelkie problemy prawne związane z zakupem czy też sprzedażą technologii dla inwestora.

Artykuł
Energia przyjazna środowisku
Przekształcanie CO2 w metan i inne węglowodory w obecności wody, energii słonecznej i zastosowaniu tytanowych nanorurek zaproponowali naukowcy z Penn State. Nowoczesna technologia pozwala na redukcję zawartości dwutlenku węgla w atmosferze.
Spalanie tradycyjnych paliw jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel prowadzi do uwalniania ogromnych ilości CO2 do atmosfery. To z kolei skutkuje zmianami klimatycznymi na skalę globalną. Aby temu przeciwdziałać zespół amerykańskich naukowców zaproponował nową technologię, która polega na przekształcaniu dwutlenku węgla w różnorodne węglowodory w tym cenny energetycznie metan w obecności energii słonecznej.

Craig A. Grimes wraz z zespołem badawczym postanowili zastosować nanorurki z tlenku tytanu z domieszką azotu, które dodatkowo pokryte zostały cienką warstwą miedzi i platyny. Przy użyciu widzialnego światła słonecznego udało się uzyskać 20krotnie więcej metanu niż w innych laboratoriach gdzie zastosowano jedynie światło ultrafioletowe.

Reakcja chemicznej konwersji pary wodnej i dwutlenku węgla w metan jest bardzo prosta, jedna cząsteczka CO2 i dwie cząsteczki wody przechodzą w cząsteczkę metanu i tlen. Jednak, aby reakcja mogła zajść, w praktyce należy zastosować fotokatalizator.

„Konwersja CO2 i wody w metan w obecności fotokatalizatora jest bardzo interesującą propozycją, jednak w przeszłości była bardzo mało wydajna” – twierdzi Grimes. „Aby otrzymać najlepsze wyniki należy wykorzystać całą dostępną energię słoneczną”.

Zespół badawczy postanowił użyć naturalnego promieniowania słonecznego do przetestowania skonstruowanych nanorurek. Eksperyment przeprowadzono w zamkniętej komorze, która zawierała mieszankę pary wodnej i CO2. Komora została wystawiona na działanie energii słonecznej o mocy 102 – 75 mW na metr kwadratowy przez 2,5 do 3,5 godzin.

Naukowcy odkryli, że zastosowanie nanorurek wytwarzanych w temperaturze 600C i pokrytych miedzią pozwala na wytwarzanie bardzo dużych ilości węglowodorów. Nanorurki pokryte platyną wytwarzają więcej wodoru, podczas gdy nanorurki z miedzią wytwarzają tlenek węgla, które są pośrednimi produktami w reakcji wytwarzania węglowodorów. Oba te związki wchodzą w skład tzw. gazu syntezowego, który jest stosowany przy produkcji węglowodorowych paliwach płynnych.

Gdy naukowcy skonstruowali nanorurki, które w połowie były pokryte miedzią i w połowie platyną okazało się synteza węglowodorów wzmożona oraz umożliwiło to eliminację tlenku węgla. Porównując nanorurki, które pokryto opisanymi metalami z tymi, które nie zostały wzbogacone okazuje się, że obecność metali pozwala produkować ponad 16 razy więcej węglowodorów.

Mimo że eksperymentalne nanorurki zawierały domieszkę azotu nie odegrał on żadnej roli w katalizowaniu reakcji. Obecność katalizatorów umożliwiła pełne wykorzystanie światła widzialnego o różnych długościach a nie tylko ultrafioletu jak to było w przypadku wcześniejszych badań.


www.sciencedaily.com
2009-03-13
/http://www.portfel.pl/