Duża popularność obligacji w maju

Miliardy na obligacje

Znane są już statystyki dotyczące rynku obligacji w maju 2022 r. Czy instrumenty te cieszyły się dużym zainteresowaniem Polaków szukających różnych możliwości w zakresie oszczędzania, w warunkach wciąż dynamicznie rozwijającej się inflacji?

Czy obligacje były wybierane z chęcią jako element zdywersyfikowanego portfela produktów oszczędnościowych?

Z przedstawionych niedawno danych wynika, że tak. Zainteresowanie to kształtowało się różnie – w zależności od rodzaju obligacji.

Największym zainteresowaniem i popytem cieszyły się te produkty, których struktura zapewnia minimalizacje wpływu rosnącej inflacji na stan wolnych środków finansowych zainwestowanych w obligacje.

Zdecydowanie najchętniej Polacy kupowali obligacje o czteroletnim horyzoncie czasowym. Według danych przekazanych przez resort finansów stanowiły one pięćdziesiąt procent wszystkich nabytych w ubiegłym miesiącu obligacji.

Łącznie na zakup obligacji w maju br. wydano niemal 2,4 mld zł.

Obligacje rosną w siłę?

Czy duże zainteresowanie obligacjami, jakie odnotowano w ostatnich tygodniach, utrzyma się w kolejnych miesiącach? Na razie wszystko na to wskazuje, szczególnie, że w czerwcu pojawiły się nowe instrumenty tego rodzaju, które z pewnością także znajdą wielu nabywców.

W maju na zakup najpopularniejszych obligacji czteroletnich Polacy wydali niemal 1 mld, 177 mln zł. Warto zwrócić uwagę na to, że dużym zainteresowaniem cieszyły się także obligacje o dużo krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, czyli obligacje trzymiesięczne (nieco ponad 20 proc. w całym portfelu obligacji) i dziesięcioletnie (20 proc.).

Z tego zestawienia wynika, że obecnie najwięcej nabywców znajdują te obligacje, których poziom oprocentowania jest bezpośrednio uzależniony od stanu inflacji (są to obligacje cztero- i dziesięcioletnie).

Polacy są więc przekonani o tym, że na razie nie da się przewidzieć kiedy nastąpi stabilizacja w gospodarce i w finansach, dlatego najrozsądniejszym wyjściem jest lokowanie wolnych środków w takich instrumentach jak obligacje wieloletnie.