System podatkowy w Polsce na tle innych krajów UE

Systemy podatkowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej znacząco się między sobą różnią. W ich zestawieniach uwzględniane są przede wszystkim kraje należące do OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Konkurencyjność podatkową można określać na podstawie najniższych stawek najważniejszych podatków, takich jak PIT, VAT czy CIT. Nie bez znaczenia pozostaje też wysokość ulg podatkowych, podatek od nieruchomości czy złożoność regulaminów oraz czas, jaki podatnicy mają na dostosowanie się do zmian w przepisach. Jak polski system podatkowy wypada na tle innych krajów UE należących do OECD?

Klasyfikacja ogólna

Największą konkurencyjnością podatkową charakteryzuje się Estonia, w której PIT i CIT wynoszą 20%. W większości przypadków, zyski państwowych korporacji osiągane za granicą są całkowicie zwolnione z podatku. Wysoką konkurencyjnością podatkową cechuje się także Litwa, natomiast Polska zajmuje pod tym względem bardzo niską lokatę. W większości państw OECD możliwe jest odliczanie strat z lat ubiegłych, z czego niektóre kraje mają limity wysokości straty. Zasady najmniej korzystne obowiązują w Polsce i na Węgrzech, gdzie stratę można odliczać przez maksymalnie 5 lat do wysokości 50% straty poniesionej. Nad Wisłą stosunkowo niski jest natomiast podatek CIT z wytworów własności intelektualnej. Największe zróżnicowanie występuje w przypadku stawki podatku od spadków i darowizn, przy czym jego instytucja nie występuje w wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i państwach obecnych w OECD.

Podatek PIT

Większość państw UE posiada progresywny system opodatkowania dochodów osobistych – wyższe stawki obowiązują dla osób, które zarabiają więcej. Łączne stawki krańcowe podatku dochodowego są najwyższe w Słowenii, a najniższe na Litwie. Pod kątem kosztów opodatkowania pracy najkorzystniej wypadają Węgry, w których stosunek kosztu za pozyskane dochody z podatku od pracy jest najniższy. We wszystkich krajach OECD dostępne są rozliczenia elektroniczne, czyli e-pity. W Polsce urzędy skarbowe tworzą i udostępniają roczne zeznania podatkowe automatycznie, jednak wielu obywateli korzysta z samodzielnych rozliczeń.

Podatek VAT

W przypadku podatku VAT, Polska zajmuje bardzo niską pozycję w kwalifikacji. Jego stawka jest natomiast najwyższa na Węgrzech. Niekorzystne warunki sprawiają, że wielu rodzimych przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy poza obszarem UE. Szczególnie konkurencyjne są podatki w Norwegii, która posiada ścisłą więź gospodarczą z Unią Europejską i sprowadza z jej krajów nawet 90% wszystkich produktów. Rejestracja zagranicznego oddziału NUF w Norwegii nie jest łatwym zadaniem, dlatego wiele podmiotów korzysta z pomocy specjalistów. Takie usługi świadczy firma Polish Connection. Jej oferta kierowana jest do przedsiębiorstw i osób fizycznych, które interesuje szybkie i bezpieczne rozliczanie podatkowe w Norwegii.

Złożoność systemu podatkowego

Poziom skomplikowania systemu podatkowego państw UE można określić zarówno na podstawie liczby płatności podatków wznoszonych przez firmy, jak i czasu niezbędnego na dostosowanie się do zmian w przepisach. Najwięcej podatków wymaganych jest we Włoszech, jednak w Polsce też obowiązuje ich nawet kilkanaście. Pod względem czasu wymaganego na dostosowanie się do nowych przepisów, najkrócej zajmuje to w Irlandii, Estonii oraz Szwecji. W Polsce szczególnie niekorzystny jest poziom skomplikowania podatku VAT. Nad Wisłą przystosowanie się do nowych przepisów w jego zakresie zajmuje najwięcej czasu. Pod tym względem wśród krajów OECD ponownie najkorzystniej wypadają norweskie podatki, których system został przez lata znacząco uproszczony