Czy kanały cenowe pozwolą nam zwiększyć skuteczność tradingu na Forex?

Analiza techniczna to niezwykle skomplikowana i rozbudowana dziedzina wiedzy, w ramach której inwestorzy starają się przewidzieć przyszłe ruchy cen na podstawie wykresu. Spośród wielu, czasem niezrozumiałych elementów analizy technicznej, największym zaufaniem cieszą się kanały cenowe – relatywnie łatwe do zidentyfikowania i wykorzystania narzędzie, które zadziwia skutecznością. Czym są kanały cenowe i jak je odpowiednio wyznaczać?

Czym są kanały cenowe?

Czy pojęcie kanałów cenowych wydaje się skomplikowane? Być może na pierwszy rzut oka tak, jednak pod tą nazwą kryje się zadziwiająco prosta koncepcja. Dotyczy ona dwóch linii trendów, które poprowadzone są po maksimach i minimach świec wchodzących w skład konkretnego ruchu trendowego.

Dwie, równolegle poprowadzone linie tworzą kanał cenowy, stanowiący absolutną podstawę analizy technicznej. Czemu służy stosowanie kanałów cenowych? Przede wszystkim jest to wsparcie w identyfikowaniu krótko i długoterminowych trendów, ale też pomoc w znajdowaniu nieoczywistych poziomów wsparcia i oporu. Odpowiednio poprowadzone kanał cenowy pozwoli nam przewidzieć dalszy ruch ceny w schemacie i zweryfikować, jakie ważne linie oporu i wsparcia w najbliższej przyszłości mogą zagrozić danemu trendowi.

Najważniejsze informacje o wyznaczaniu kanałów cenowych

W jaki sposób prawidłowo poprowadzić kanał cenowy? To dość proste zadanie, które warto rozpocząć od wyznaczenia jednej linii trendu. Jeśli identyfikujemy trend wzrostowy, poprowadzimy linię po minimum trzech dołkach. Następnie zidentyfikujemy minimum trzy szczyty w ramach kanału cenowego i to właśnie po nim prowadzimy drugą, równoległą linię. Co nam to da? W praktyce będzie to gotowy kanał cenowy, który objawi nam cały obraz obecnej sytuacji na danym instrumencie.

Czy obie linie trendu są wobec siebie idealnie równoległe? Czy któraś z linii odchyla się, tworząc potencjał do ruchu w konkretnym kierunku? To cenne informacje, które wzmacniają naszą analizę i pozwolą przewidzieć dalszy przebieg sytuacji na rynku. Czy kanały cenowe zawsze wykazują się taką samą skutecznością? Zdaniem ekspertów analizy technicznej im więcej punktów stycznych zostanie uwzględnionych, tym większe prawdopodobieństwo, że kanał jest prawdopodobny.

By jeszcze bardziej uprawdopodobnić scenariusz rynkowy, warto wykorzystać dodatkowe narzędzia analizy techniczne, które znajdują się w repozytorium Saxo forex broker i platformy inwestycyjnej.

Narzędzia analityczne ułatwiające wyznaczanie kanałów cenowych

Czy samodzielne prowadzenie kanałów cenowych jest dużym wyzwaniem? W żadnym wypadku. Oczywiście podobnie jak w przypadku każdego narzędzia analizy technicznej, również do kanałów cenowych potrzeba nieco wprawy. Jednak kilka lub kilkanaście prób ustalenia odpowiednich kanałów cenowych da na sporo wiedzy, która z pewnością zaprocentuje przy kolejnych analizach cenowych.

Analiza techniczna i dostępne w ramach platform inwestycyjnych narzędzia i wskaźniki dodatkowo zapewniają nam wsparcie, które może być traktowane jako alternatywę w stosunku do tradycyjnego kreślenia kanałów cenowych. Mowa tu między innymi o takich narzędziach, jak wstęgi Bollingera, które kształtem przypominają właśnie kanały trendu, bazujące jednak na typowych średnich kroczących. Jeśli więc jesteśmy zwolennikami wykorzystania dostępnych narzędzi analizy, to właśnie wstęgi Boilingera lub kanał Donchiana mogą być potraktowane, jako doskonała alternatywa.