Kiedy warto zdecydować się na pożyczkę konsolidacyjną?

Na czym polega pożyczka konsolidacyjna i w jaki sposób możesz zaciągnąć takie zobowiązanie? Dowiedz się, w jakich sytuacjach pożyczka konsolidacyjna jest polecanym rozwiązaniem kłopotów finansowych.

Pożyczka konsolidacyjna – co to takiego?

Pożyczka konsolidacyjna jest specyficznym rodzajem zobowiązania, które przeznaczone jest na spłatę przeszłych zobowiązań, takich jak pożyczki gotówkowe czy kredyty. Warto zauważyć, że pożyczka konsolidacyjna jest zobowiązaniem celowym – oznacza to, że musi być przeznaczona na konkretny cel. Oczywiście pożyczkobiorca może dowolnie wybrać, które zobowiązania chce skonsolidować. Scalenie kilku zobowiązań w jedno jest dobrym pomysłem dla osób, które mają problemy finansowe – szczególnie polegające na trudnościach w spłatach dotychczasowych zobowiązań. W praktyce konsolidacja może polegać na wydłużeniu okresu spłaty poprzez przeniesienie ich do innej instytucji finansowej oferującej korzystniejsze warunki. Osoba zalegająca z terminowymi spłatami może w ten sposób odciążyć swój comiesięczny budżet.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że choć konsolidacja pożyczek i kredytów skutkuje niższym miesięcznym kosztem zobowiązania, to w ujęciu całościowym staje się ono większe – zwiększa się bowiem całkowita kwota finansowa konieczna do spłaty. Wynikać to może bezpośrednio z wydłużenia okresu spłaty oraz innych opłat, które mogą wiązać się z otwarciem pożyczki konsolidacyjnej. Co ciekawe, choć pożyczka konsolidacyjna jest zobowiązaniem celowym, to niektóre instytucje finansowe dopuszczają możliwość pożyczenia dodatkowych środków na dowolny cel. Jednocześnie nie ma możliwości, aby pożyczkobiorca otrzymał środki na samodzielną spłatę swoich zobowiązań finansowych.

Kiedy warto zaciągnąć pożyczkę konsolidacyjną?

Pożyczka konsolidacyjna to świetny pomysł w przynajmniej kilku sytuacjach. Jedną z nich zdecydowanie jest spłacanie wielu kredytów i pożyczek jednocześnie – duża liczba zobowiązań, nawet jeśli opiewa na niewielkie kwoty, sumarycznie może składać się na bardzo wysokie koszty każdego miesiąca. To z kolei bardzo utrudnia wywiązanie się z płatności. Pożyczkę konsolidacyjną dobrze rozważyć, gdy w spłaty zaległości wkrada się chaos. Zbyt dużo rat może tworzyć problemy organizacyjne i trudności z zachowaniem terminowych przelewów. Znacznie łatwiej spłacić jedną ratę konsolidacyjną niż wiele rat pożyczek czy kredytów. Na podjęcie decyzji o ubieganie się o pożyczkę konsolidacyjną mogą wpływać zmiany na rynku – czasem w takiej sytuacji konsolidacja będzie wręcz korzystniejsza dla potencjalnego dłużnika. I wreszcie pożyczka konsolidacyjna to świetny sposób na nowy start. W ten sposób możesz na nowo ułożyć swój domowy budżet, dopasować terminy płatności do swoich możliwości i wyjść na prostą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pożyczce konsolidacyjnej, koniecznie odwiedź witrynę https://www.kasastefczyka.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/pozyczka-fit. Aby zaciągnąć tego typu zobowiązanie, konieczne jest udokumentowanie dochodu oraz wskazanie numerów rachunków bankowych zobowiązań, które mają być objęte konsolidacją. Te dane wystarczą do złożenia wniosku, co możesz zrobić w placówce, przez telefon lub za pośrednictwem internetu. Możesz też skorzystać z kalkulatora pożyczki konsolidacyjnej, aby uzyskać szacunki dotyczące miesięcznej raty. Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentów zawsze dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw związane z zaciągnięciem pożyczki konsolidacyjnej. Rozwiązanie to może być naprawdę korzystne i wiązać się z uregulowaniem swojej sytuacji finansowej – w tym celu kluczowe jest jednak dopasowanie warunków zobowiązania do własnych możliwości. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się zekspertem finansowym lub z Infolinią.

Opracowano na zlecenie partnera, tj. Kasy Stefczyka.

Źródła:

  1. https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-kredyt-konsolidacyjny
  2. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/czym-polega-kredyt-konsolidacyjny/
  3. https://www.bankier.pl/smart/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-warunki