Czy oszczędzanie stanie się mniej… nierentowne?

Banki podniosą oprocentowanie depozytów?

Inflacja to bez wątpienia temat numer jeden w ostatnich miesiącach. Swoją „popularność” dzieli jedynie z nową rzeczywistością kredytową, kreowaną przez cykliczne podwyżki stóp procentowych, do których zdążyła nas już przyzwyczaić Rada Polityki Pieniężnej.

Od czasu pierwszej znaczącej podwyżki, do której doszło 7 października ubiegłego roku, podjęto już kilka kolejnych podobnych decyzji, nie inaczej przedstawia się „kwestia” inflacji, a relacja między tymi wielkościami ekonomicznymi również jest oczywista.

Raty kredytów, w związku z koniecznym podwyższaniem stóp procentowych, co jest dyktowane wciąż wzmacniającą się inflacją, pną się coraz bardziej niepokojąco w górę, tymczasem nie można tego powiedzieć również o produktach oszczędnościowych, które są takimi już tylko z nazwy.

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów, które są swego rodzaju apelem do banków o zmianę polityki w zakresie produktów oszczędnościowych, tak aby stały się one chociaż w mniejszym stopniu nieopłacalne, bo o realnej opłacalności na razie nie może być mowy.

Apel polityków do banków

Kilka dni temu doszło do tego, że politycy, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, zaapelowali do banków działających na polskim rynku do tego, by skorygowały swoje strategie dotyczące depozytów w związku z intensywnie rosnącą inflacją, która „pochłania” coraz więcej oszczędności Polaków.

Oprocentowanie kont oszczędnościowych czy lokat terminowych nie napawa optymizmem oszczędzających. Nie sięga ono powyżej kilku procent, choć do niedawna nie należały do rzadkości oferty, w ramach których proponowano nie więcej niż 1 proc. albo mniej.

Jednak w obecnych warunkach, trudno się spodziewać, że oszczędzający nie będą zamykać lokat, ewentualnie – nie przedłużać ich – właśnie ze względu na niskie oprocentowanie, które nie zapewnia nawet minimalnej stopy zwrotu w ramach takich form „pomnażania” wolnego kapitału.

Czy apele odniosą skutek – nie wiadomo. Jednak warto przypomnieć, że rząd dysponuje pewnymi instrumentami, które mogą być obligatoryjne dla banków – jedną z takich możliwości jest wprowadzenie, w drodze ustawy, nakazu urealnienia oprocentowania oferowanych produktów oszczędnościowych.

Zastanawiasz się jak w takich niekorzystnych warunkach gospodarczych efektywnie pomnażać swój kapitał? Po pierwsze zadbaj o to, żeby oszczędzać bezpiecznie!