Czy ubezpieczenie OC jest wystarczające? O jakie dodatkowe ubezpieczenia warto rozszerzyć ochronę?

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest posiadanie ubezpieczenia OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Nasuwa się jednak pytanie: czy jest to wystarczająca ochrona? Czy może warto rozszerzyć pakiet o dodatkową ochronę, taką jak ubezpieczenie autocasco (AC)? Odpowiemy na te pytania w poniższym artykule. Wyjaśnimy też, jak wybrać najlepszą ofertę polisy OC i AC.

Jakie ubezpieczenie OC samochodu zapewnia najlepszą ochronę?

Najlepsze ubezpieczenie oc zapewnia najszerszy zakres ochrony, a przy tym ma najkorzystniejsze warunki. Ubezpieczenie OC samochodu jest wprawdzie obowiązkowe i musi je posiadać każdy właściciel pojazdu. Mówią o tym przepisy prawa, a konkretnie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Nie oznacza to jednak, że nie możesz wybrać najlepszej oferty spośród dostępnych na rynku polis ubezpieczeniowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia wypłatę środków pieniężnych w ramach rekompensaty za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wypadku. Warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia OC i wysokość składki. Można użyć do tego celu praktycznego kalkulatora, dostępnego w sieci.

Znajdź towarzystwo ubezpieczeniowe, które zaoferuj ci konkurencyjne ceny, ponieważ nie warto przepłacać. W świetle prawa suma gwaranacyjna nie może być niższa aniżeli suma ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Istotne jest także indywidualne podejście do wyliczenia składki polisy OC. Dobrym rozwiązaniem jest natomiast wykupienie pakiet OC i AC, który zagwarantuje najwyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że na pakiety często obowiązują atrakcyjne zniżki. Pełną ofertę znajdziesz tutaj: https://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-oc/.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC i dodatkowe ubezpieczenie samochodu AC – zapewnij sobie najlepszą ochronę

Obowiązkowe ubezpieczenie auta OC to właściwie podstawa. Świadomy i odpowiedzialny kierowca decyduje się zazwyczaj na dobranie dodatkowych ubezpieczeń. Z polisą OC na pewno możesz być spokojny o potencjalne koszty nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie OC pokryje szkody osobowe i rzeczowe, których przyczyną jest twoje auto.

Przy okazji zawierania lub przedłużania umowy ubezpieczenia OC warto pomyśleć o dobraniu takich dodatkowych ubezpieczeń jak:

  • Ubezpieczenie AC – zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa, ponieważ chroni nie tylko przed skutkami wypadku drogowego, ale także kradzieży czy uszkodzenia pojazdu (w całości lub częściowo). Można powiedzieć, że jest to kompleksowa ochrona samochodu.
  • Ubezpieczenie AC Mini – tego typu ubezpieczenie obejmuje szkody, które zostały wyrządzone przez działanie żywiołów lub zwierzęta. Innym wariantem tego ubezpieczenia jest ochrona przed kradzieżą. W ramach tego ubezpieczenia możesz liczyć na wypłatę odszkodowania o wysokości nawet 40 000 zł.
  • Ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a więc ten pakiet zapewni ci wsparcie finansowe, gdy ulegniesz wypadkowi komunikacyjnemu. Polisa dotyczy kierowcy i pasażerów (NNWK). To bardzo duże wsparcie podczas rekonwalescencji po wypadku, a co najważniejsze, dotyczy również pasażerów. Koniecznie zdecyduj się na opcję, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i członkom swojej rodziny.
  • Autoszyby – jest to ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami uszkodzenia szyb pojazdu. Można ją wykupić wraz z ubezpieczeniem OC lub AC. Uzyskasz wówczas gwarancję pokrycia kosztów wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej.

Ubezpieczenie pojazdu to konieczność. Możesz pozostać przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC, jeśli zależy Ci przede wszystkim na ochronie osób trzecich. Dodatkowe ubezpieczenia warto wykupić, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie dodatkową ochronę przed skutkami wypadku, kradzieżą lub uszkodzeniem szyb, a także działaniem żywiołów.