Grupy VAT również w Polsce

Nowe rozwiązanie już od 1 lipca 2022 r.

Ostatnie tygodnie nie należą do najbardziej klarownych w historii polskiego systemu podatkowego, o  czym przekonało się wielu polskich podatników, nie tylko tych, którzy prowadzą firmy, choć ci ostatni – przede wszystkim.

Być może niektórych ucieszy informacja przekazana niedawno przez Ministerstwo Finansów, które zapowiedziało umożliwienie powstawania w Polsce grup VAT.

Takie rozwiązanie jest już praktykowane w kilkunastu innych krajach w Europie i cieszy się dobrymi opiniami.

Od 1 lipca 2022 roku grupy VAT będą mogły powstawać również w Polsce. Na czym polega grupa VAT? Dla kogo jest skierowana ta nowa możliwość? Jakie warunki należy spełnić, aby móc funkcjonować jako grupa VAT?

Grupę taką mogą stworzyć firmy, które są powiązane w ramach kilku obszarów swojej działalności – od lipca br. będą mogły się rozliczać de facto jako jeden podatnik, co znacząco usprawni funkcjonowanie tych podmiotów, nie tylko w sferze podatkowej.

Każde uproszczenie procedur, którym podlegają firmy, jest cenne.

Grupy VAT nie tylko dla największych firm

Grupy VAT będą mogły tworzyć różne firmy, nie tylko duże, ale również działające w sektorze MSP. Możliwość tę dano zarówno firmom polskim, jak i polskim oddziałom firm zagranicznych. Co równie istotne – grupy VAT będą mogły być tworzone przez podmioty gospodarcze działające w ramach różnych form prawnych.

Aby wejść do grupy VAT podmioty muszą spełnić określone warunki. To przede wszystkim jednoczesne powiązanie: finansowe, organizacyjne i ekonomiczne. Obecnie takie podmioty są rozliczane odrębnie. Od lipca br. nie będą już musiały odrębnie wystawiać zarówno faktury VAT, jak i plików JPK.

Nie będzie ich również obowiązywała weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników VAT czy też mechanizm split payment.

To istotne ułatwienia, zarówno finansowe, jak i organizacyjne, m.in. wynikające z tego, że możliwość działania w grupie VAT pozwoli na zachowanie neutralności obrotów na poziomie podmiotów współtworzących tę grupę.

Warto również odnotować, że przepisy określają minimalny czas działania grupy – nie może to być okres krótszy niż trzy lata.

Więcej informacji istotnych dla firm znajdziesz również na https://biznestrona.pl/.