Jak przedsiębiorcy reagują na trudną sytuację gospodarczą?

Inflacja i chaos prawny nie sprzyjają prowadzeniu działalności w Polsce

Rosnące ceny, w tym przede wszystkim nośników energii i paliwa, wyższe czynsze, galopująca inflacja i brak stabilności przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, które dodatkowo zostały skomplikowane przez program „Polski Ład”, wprowadzony w 2022 r., który już w pierwszych tygodniach funkcjonowania doczekał się wielu zmian…

Brzmi nieszczególnie zachęcająco? I tak właśnie jest. Prowadzenie firmy w Polsce, również tej najmniejszej, jednoosobowej, nigdy nie było łatwe, przede wszystkim ze względu na nieprecyzyjne przepisy i co za tym idzie – dużą dowolność w ich interpretacji, co mogło wywoływać liczne sytuacje konfliktowe na linii przedsiębiorca – urzędy, jednak od 2022 r. problemy te pogłębiły się. Jaki jest tego efekt?

Znane są już statystyki za pierwszy kwartał bieżącego roku – dotyczące różnych aspektów funkcjonowania firm na rynku. Jak się okazuje – do końca marca 2022 r. wielu przedsiębiorców prowadzących firmy jednoosobowe zdecydowało się na ich zamknięcie.

Więcej wniosków o zamknięcie firm jednoosobowych

Skala zjawiska jest niepokojąca. Wystarczy tylko powiedzieć, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. na zamknięcie działalności zdecydowało się ponad czterdzieści procent firm jednoosobowych więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, który również nie należał do najłatwiejszych.

Kolejni przedsiębiorcy zdecydowali się również na zawieszenie działalności – takich wniosków w CEiDG w I kwartale 2022 r. było jeszcze o kilka procent więcej niż zamknięć, czyli niemal o połowę więcej niż w w pierwszych trzech miesiącach 2021 r.

Niestety, jest to bardzo klarowny i realny „wskaźnik”, który optymalnie opisuje aktualną sytuacją gospodarczą. Destabilizacja, brak jasnych perspektyw, ciągle rosnąca inflacja i co za tym idzie – podwyżki stóp procentowych na razie postępują i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach mogłoby w tym zakresie dojść do pozytywnych zmian.

Przeciwnie – wiele osób spodziewa się dalszego pogorszenia sytuacji, na wielu płaszczyznach. Do reperkusji działań rządów związanych z pandemią, inflacji, podwyżek rat spłacanych kredytów i coraz niższej zdolności kredytowej wyłączającej tę możliwość finansowania różnych przedsięwzięć biznesowych, dochodzą kolejne czynniki destabilizujące gospodarkę, w tym wojna na Ukrainie.

Sytuację przedsiębiorców mogłaby poprawić realna pomoc ze strony rządu i nie chodzi tu o kolejne dopłaty z budżetu, co jest rozwiązaniem chwilowym i destabilizującym w dalszej perspektywie czasowej, ale o ułatwienie kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności, które w Polsce należą do najbardziej skomplikowanych w EU.

Obecne warunki nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Wiele osób uznaje je jednak za swego rodzaju wyzwanie i chce rozpocząć swoją przygodę z istnieniem na rynku jako niezależny podmiot. Dzięki rozwojowi usług IT, możliwe jest uproszczenie niektórych kwestii, m.in. formalnych. Chcesz założyć firmę? Zastanów się nad możliwością skorzystania z tzw. wirtualnego biura.