Kiedy rozliczyć PIT36 i PIT36L i jak złożyć deklarację online?

Do rozliczenia podatku dochodowego zobowiązane są wszystkie osoby, które osiągnęły przychody w danym roku podatkowym. Dowiedz się, kogo dokładnie dotyczy deklaracja PIT 36 i PIT 36L oraz sprawdź, jak w szybki sposób możesz rozliczyć PIT 36 online.

 pit 36 online

PIT 36 online – rozliczenie PIT w wygodnej formie

PIT 36 dotyczy wysokości osiągniętego dochodu i obejmuje osoby, które w danym roku podatkowym otrzymywały go z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną i rozliczając się na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Deklaracja dotyczy również osób, które uzyskiwały przychody z najmu oraz dzierżawy. Zeznanie za poprzedni rok należy złożyć zawsze najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Rozliczając PIT 36, można zawrzeć w nim także pozostałe osiągnięte przychody, jeżeli były one rozliczane w oparciu o skalę podatkową. Dotyczy to między innymi zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Deklaracja umożliwia wspólne jej rozliczenie z małżonkiem bądź jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Warto również wiedzieć, że deklaracje podatkowe, w tym PIT 36, umożliwiają skorzystanie z określonych ulg podatkowych.

Deklarację można złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca pobytu bezpośrednio, a także listownie oraz elektronicznie. Składanie deklaracji PIT online jest niezwykle wygodne dla większości podatników, gdyż wiąże się z dużą oszczędnością czasu. PIT 36 online możesz rozliczyć w prosty sposób, korzystając z odpowiedniego programu, który stanowi duże ułatwienie dla osób nie znających się na kwestiach związanych z podatkami. Dzięki programowi wypełnisz deklarację bezpiecznie i bez problemu, gdyż przeprowadzi cię on po kolei przez wszystkie niezbędne kroki.

Zeznanie podatkowe PIT 36L – kogo dotyczy?

Deklaracja PIT 36L skierowana jest natomiast do podatników, którzy rozliczają się podatkiem liniowym. Ponieważ dochody opodatkowane są na ogólnych zasadach, skorzystanie z podatku liniowego będzie możliwe dopiero w momencie wybrania przez podatnika tej konkretnej formy opodatkowania. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia działalności gospodarczej przypadnie podczas trwania roku podatkowego, jej właściciel może wybrać ją składając wniosek CEIDG-1, o ile jednak nie będzie on pracować na rzecz byłego pracodawcy. Pozostałe sytuacje uniemożliwiają zmianę formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, gdyż termin ten jest z góry określony przez przepisy.

Podatek liniowy jest korzystny zwłaszcza dla podatników osiągających wysokie dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że opodatkowanie przy zastosowaniu stałej, 19-procentowej stawki podatku stanowi przeszkodę, jeżeli chodzi o korzystanie ze znacznej większości ulg. W tej sytuacji niemożliwe jest również rozliczanie się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystanie z niektórych odliczeń podatkowych. W przeciwieństwie do skali podatkowej, nie jest także brana pod uwagę kwota zmniejszająca podatek.

Podatnicy decydujący się na podatek liniowy, jako formę opodatkowania swoich dochodów, nie mogą też łączyć ze sobą na rocznym zeznaniu pozostałych źródeł przychodów. Oznacza to, że gdy łącznie z dochodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągany jest dochód z tytułu umowy o pracę, podatnik musi dokonać rozliczenia na dwóch oddzielnych formularzach: działalność gospodarczą składając deklarację PIT 36L, zaś dochody pozyskane z umowy o pracę wypełniając PIT 37.

Zeznanie to również należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia i jeżeli podatnik ma problem z odnalezieniem właściwego dla swojego miejsca zamieszania urzędu skarbowego, infolinia krajowej informacji skarbowej udzieli mu informacji, gdzie dokładnie należy ją złożyć. Tak jak w przypadku deklaracji PIT 36, zeznanie to również można w prosty sposób złożyć drogą elektroniczną – PIT 36l online będzie najwygodniejszą dostępną formą rozliczenia, dzięki której można dokonać czynności nawet nie wychodząc z domu i korzystając z pomocy dostępnego programu.