Na czym polega zniesienie współwłasności nieruchomości?

Współwłasność nieruchomości to stan, w którym prawo własności jednej nieruchomości przysługuje kilku osobom niepodzielnie. To sprawia, że nie jest możliwe samodzielne rozporządzanie rzeczami, będącymi we władaniu kilku osób. W takiej sytuacji bardzo dobrą opcją jest zniesienie współwłasności nieruchomości. To usunięcie stanu, w którym nieruchomość przysługuje kilku osobom. Najprościej rzecz ujmując, wiąże się z rozwiązaniem stosunku współwłasności. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości 

Jak można znieść współwłasność nieruchomości? Proces ten jest dokonywana w drodze umowy w formie aktu notarialnego lub na drodze sądowej. W celu skorzystania z umownego zniesienia, trzeba zgodnie złożyć oświadczenia woli, co dotyczy każdej ze stron. Pamiętajmy o tym, że wybór sposobu zniesienia współwłasności jest zależny od współwłaścicieli. Mają oni możliwość decydowania o tym, jakie rozwiązanie będzie dla nich najlepsze. Co zrobić, gdy nie możemy dojść do porozumienia? Wtedy zazwyczaj wchodzimy na drogę sądową. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości może złożyć każdy współwłaściciel. Podczas postępowania sąd rozstrzyga o kwestiach, jakie dotyczą nakładów poczynionych na rzecz wspólną. 

O czym warto wiedzieć? 

Zniesienie współwłasności nieruchomości jest dokonywane w jednym z trzech sposobów: 

  • podział rzeczy wspólnej, 
  • sprzedaż rzeczy i podział środków na bazie wielkości udziałów, 
  • przyznanie rzeczy na własność jednej osobie, z obowiązkiem spłaty pozostałych osób. 

Przepisy prawne jasno wskazują, że każdy współwłaściciel może zażądać, aby zniesienie nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Podział nie jest możliwy wtedy, gdy jest sprzeczny z prawnymi przepisami lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Najbardziej pożądane jest zniesienie współwłasności nieruchomości przez fizyczny podział. W takim wypadku każdy współwłaściciel otrzymuje w naturze część nieruchomości, odpowiednio do posiadanego udziału. To najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. 

Jeśli chcemy skorzystać ze zniesienia współwłasności nieruchomości, warto zwrócić się o wsparcie do kancelarii prawnej. Prawnicy doskonale znają się na przepisach prawnych i pomogą nam przejść cały proces. Postawmy na rzetelnego i doświadczonego prawnika, który działa skutecznie i sprawnie. Samodzielnie nie zawsze znamy się na danych czynnościach. Przepisy prawne wciąż się zmieniają, dlatego pomoc specjalisty jest na wagę złota.