Optymistyczne dane na temat inflacji?

Inflacja roczna nie przyspieszyła

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Nadal nie są one zadowalające, jednak jest jeden czynnik, który może być oceniony jako lekko optymistyczny. Okazało się, że pierwszy raz od lutego 2022 r. nie wzrosła inflacja roczna.

Niestety, nadal poziom inflacji jest bardzo wysoki, nienotowany od ponad dwudziestu lat. Ceny w czerwcu i w lipcu znów szybowały.

W skali roku inflacja wzrosła o 15,5 proc. Podane właśnie informacje bazują na szybkich obliczeniach, jednak praktyka pokazuje, że zazwyczaj są one niemal tożsame z wyliczeniami końcowymi.

Polakom szczególnie dokuczają wyższe ceny żywności. Czy takie poczucie ma odzwierciedlenie w danych? Ceny żywności w lipcu 2022 r. były o ponad 15 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Podwyżka jest więc zauważalna i istotna.

W ujęciu rocznym najbardziej powędrowały w górę ceny paliwa samochodowego (o niemal 37 proc.) oraz energii, w tym gazu, prądu oraz węgla (również prawie 37 proc.).

Wyższe ceny nośników energii w sposób oczywisty determinują ceny innych dóbr i usług.

Dynamika inflacji w ostatnich miesiącach

Jeśli przyjrzymy się procesowi inflacyjnemu w ujęciu miesięcznym – wyniki za lipiec 2022 r. można uznać za najlepsze od kilku miesięcy.

Uśredniona inflacja wyniosła w lipcu niecałe pół procent. To wynik zdecydowanie lepszy niż np. w marcu, gdy ceny wzrosły średnio o ponad 3 proc., w kolejnych miesiącach również przyjmowały wartości powyżej jednego procenta.

Analizując jednak „zachowanie” inflacji od lutego br., może się nasunąć niepokojący wniosek. Czy w kolejnych tygodniach może dojść do takiej sytuacji jak w drugim miesiącu roku, kiedy to inflacja spadła z poziomu ponad 9 proc. do 8,5 proc., a później zaczęła rosnąć z coraz większą dynamiką, osiągając obecnie 15,5 proc.?

W obecnej, niezwykle chaotycznej sytuacji w gospodarce, nie tylko polskiej, trudno stawiać jednoznaczne diagnozy.

Szczegółowe dane na temat inflacji w lipcu, z podziałem na różne kategorie towarów i usług, zostaną opublikowane za kilkanaście dni.

Inflacja to nie tylko polska „specjalność”. Zobacz jak proces inflacyjny postępuje w całej Europie.