Cena węgla opałowego – gwarantowana

Rząd przyjął ustawę gwarantującą cenę węgla

Jak będzie się ona kształtować? Dla odbiorców indywidualnych wynosi ona obecnie niecały tysiąc złotych (brutto). Taki poziom obowiązuje do określonego limitu – maksymalnie trzech ton węgla.

W związku z dużymi problemami z podażą surowca oraz wyższymi cenami węgla pochodzącego z importu, od wielu tygodni sytuacja na rynku węgla opałowego nie należy do najłatwiejszych. Problem jest tym większy, że dotyczy przede wszystkim mniej zamożnych gospodarstw domowych, które potrzebują w obecnych warunkach gospodarczych wsparcia finansowego.

Podmioty, które będą chciały partycypować w rządowym programie dopłat skorzystają z gwarantowanej dopłaty – w maksymalnej wysokości 750 złotych za tonę. Takie wsparcie otrzyma każda firma, która będzie sprzedawała węgiel w cenie ustalonej przez Radę Ministrów, a wynosi ona dokładnie 996,60 zł (brutto) za tonę.

Po dokonaniu wymaganej rejestracji w programie, z jego zasad będą mogły skorzystać spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, które do tej pory używają węgla jako źródła ciepła.

„Bonusy” programowe

Ustawa przewiduje nie tylko wdrożenie programu dopłat, ale również wsparcia inwestycji mających na celu modernizację systemów grzewczych, z których korzystają podmioty zainteresowane dopłatami.

Beneficjenci będą mogli otrzymać specjalny bon, który zapewni im przeprowadzenie audytu energetycznego, realizowanego w ramach innego popularnego programu rządowego – „Czyste Powietrze”.

Z uprawnienia tego można będzie skorzystać w ciągu jednego roku. Każdy uprawniony podmiot będzie mógł otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych na realizację prac związanych z wymianą głównego źródła ciepła (pieca) oraz termomodernizacją.

Za sumę 69 tys. zł można będzie zatem m.in. zainstalować nową stolarkę okienną, wymienić piec, dach i wykonać wszystkie niezbędne prace w danej nieruchomości, które zapewnią jej efektywniejsze i bardziej ekologiczne ogrzewanie.