Ceny w sklepach będą niższe?

Od jutra wchodzi zerowy VAT na żywność

1 lutego 2022 roku będzie jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania zerowego podatku VAT na żywność. Zgodnie z założeniami rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0, VAT zostaje obniżony ze stawki dotychczas obowiązującej, czyli pięć procent – na zero.

Zerowy Vat na żywność ma obowiązywać przez kilka kolejnych miesięcy – do dnia 31 lipca 2022 roku. Na razie nie wiadomo, czy będzie możliwe dalsze przedłużanie obowiązywania stawki zerowej. Obecnie trudno nawet jednoznacznie stwierdzić, czy takie założenia tarczy antyinflacyjnej w ogóle wpłyną na rzeczywistą wysokość cen artykułów żywnościowych w sklepach.

W handlu, podobnie jak w całej gospodarce, trudno określić sztywne ramy, w których zakresie na pewno znajdą się różne czynniki i zmienne, decydujące o tym jak dane zjawisko kształtuje się w praktyce, co może w sposób znaczący różnić się od założeń teoretycznych.

Czy od jutra albo za kilka czy też kilkanaście dni naprawdę odczujemy niższy VAT na żywność w naszych portfelach? Czas pokaże, jednak już dziś da się słyszeć wiele głosów sceptycznych.

Ceny, czyli… nie tylko VAT

Na końcowe ceny artykułów w sklepach wpływ ma wiele czynników, spośród których wysokość podatku VAT jest istotnym czynnikiem, jednak „komponentów” składających się na cenę jest dużo więcej.

Obecnie są to przede wszystkim same koszty wyprodukowania produktów żywnościowych, na które z kolei składa się w znacznej mierze cena prądu, gazu i wody, którą ponosi producent, hurtownik i wreszcie sam sklep, a także – co przy rosnącej inflacji jest także istotnym czynnikiem – koszt pracy.

Pracownicy domagają się podwyżek i w większości są to żądania zwieńczone sukcesem. To wszystko jednak przekłada się ostatecznie na to, ile wyda w danym sklepie klient.

Od jutra sklepy zostały również zobligowane do informowania o obniżeniu podatku od towarów i usług do poziomu zero procent. Informacje takie powinny się znaleźć w miejscu widocznym, przy kasach.

Czy obniżenie stawki VAT na artykuły żywnościowe okaże się wystarczającą „odpowiedzią” na szalejącą inflację? Próbę odpowiedzi na to pytanie znajdziesz również w serwisie Zarabianie.com.