Co wybrać: IKE czy IKZE?

O emeryturze należy myśleć już z dużym wyprzedzeniem. Oszczędzanie pieniędzy to długoterminowy proces, ale jeśli zacznie się odkładać pieniądze w młodym wieku, to przez kolejnych kilkadziesiąt lat uzbiera się spora kwota, która zapewni stabilność finansową. Warto wobec tego pomyśleć o strategii oszczędzania jeszcze w momencie, gdy ma się przed sobą wiele możliwości. Należy zastanowić się, czy wybrać konto emerytalne IKE lub IKZE, czyli założyć indywidualne konto emerytalne lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Oba rozwiązania mają oczywiście zarówno plusy, jak i pewne minusy. Można mówić o wielu podobieństwach, ale nie brakuje też różnic.

Oszczędności emerytalne jako dodatkowy instrument finansowy

Niestety polskie realia nie są optymistyczne dla seniorów. Trudno mówić o prowadzeniu godnego życia, bazując wyłącznie na emeryturze uzyskanej z systemu ubezpieczeń Społecznych. Istotne będzie to, aby zacząć działać z dużym wyprzedzeniem, gdy można jeszcze wiele zrobić, odłożyć pieniądze. Warto wobec tego zainteresować się dobrowolnymi instrumentami finansowymi. Jest to skuteczny sposób na pomnożenie swojego kapitału, który będzie wzrastać z roku na rok. Po kilkudziesięciu latach uzbiera się znaczna kwota pieniędzy, która zapewni wolność finansową. Brak funduszy to powód do ogromnego stresu, są one niezbędne, bo stanowią powszechny środek płatniczy. Godne polecenia będą indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W ich przypadku można liczyć na dziedziczenie środków w razie śmierci, ulgę podatkową, przeniesienie środków.

Co warto wiedzieć o IKE i IKZE?

Indywidualne konto Emerytalne może założyć już nawet 16 latek. Jego prowadzenie pozwala na uniknięcie podatku belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Pieniądze wpłaca się dobrowolnie, stanowią one osobisty kapitał. Konto może zostać założone przykładowo w banku, w towarzystwie ubezpieczeniowym, placówce maklerskiej. Użytkownik konta decyduje, kiedy wpłaci pieniądze i jaką kwotę, chociaż niektóre placówki wymagają minimalnej comiesięcznej wpłaty. Określone są także maksymalne limity wpłat na konto. Wynoszą one 1,3-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Kapitał zgromadzony na koncie IKE może zostać wypłacony po ukończeniu 60 lat lub wcześniej, jeśli dana osoba ma do tego uprawnienia. Istotne jest to, że trzeba przez minimum 5 lat dokonywać wpłat na konto. Istnieje też możliwość przelania więcej niż połowy wartości wpłat na co najmniej 5 lat przed złożeniem dyspozycji o wypłatę środków z IKE .Warto od razu zaznaczyć, że nie trzeba przez ten czas martwić się pobieraniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga podatkowa gwarantuje wypłacenie całości środków z konta, łącznie z podnoszonym kapitałem. W przypadku przedwczesnego wypłacenia pieniędzy z IKE niestety konieczne staje się zapłacenie podatku dochodowego.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może zostać założone przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub prowadzącą własną działalność gospodarczą. Użytkownik decyduje, kiedy dokona wpłat, nie muszą być one regularne. Najczęściej jest wymagana wpłata minimalna, ale nie dotyczy to każdej placówki. Limit wpłat w IKZE wynosi 1,2 -krotności miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. Zwiększa się do 1,8 – krotności zarobków w przypadku osób samozatrudnionych. Możliwe jest zarówno oszczędzanie pieniędzy, jak i pomnażanie swojego kapitału. Wypłaty zgromadzonych środków mogą dokonać osoby, które ukończyły 65 lat. Jeśli będzie się wpłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat, to można liczyć na brak konieczności płacenia podatku od dochodów. Konieczne będzie jednak opłacenie podatku zryczałtowanego o wysokości 10%. Są nim objęte wpłacane środki. W przypadku chęci przedwczesnego wypłacenia środków, czyli w ciągu 12 miesięcy od założenia konta, trzeba liczyć się z możliwością naliczenia prowizji

Podobieństwa i różnice między IKE i IKZE?

IKE i IKZE mogą prowadzić już szesnastolatkowie. Umożliwiają to banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, powszechne towarzystwo emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe. W IKE limit wpłat wynosi 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w IKZE jest to 120%. Ulga podatkowa przy wpłacie obowiązuje tylko w IKZE. W przypadku obu kont wpłaty są obowiązkowe przez co najmniej 5 lat. W IKE trzeba mieć ukończone 60 lat, w IKZE 65 lat. Można wypłacić pieniądze jednorazowo lub w ratach. Możliwość wcześniejszego zwrotu środków jest tylko w IKZE. Przy wcześniejszej wypłacie w IKZE trzeba wypłacić wszystkie środki, w IKE całość lub tylko część. Przy przedterminowej wypłacie IKE jest podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19%, a w IKZE podatek dochodowy zależny od skali podatkowej. Na obu kontach jest prawo do dziedziczenia, możliwość kontynuowania wpłat po osiągnięciu wieku emerytalnego, transfer środków.