Czy tarcza antyinflacyjna zostanie z nami na kolejne miesiące?

Tarcza zostanie przedłużona

Początek roku 2021 nie był optymistyczny, nikt zresztą nie spodziewał się żadnych pozytywnych scenariuszy – jeśli chodzi o dalszy dynamiczny wzrost cen, a co za tym idzie – również inflacji. Do problemów, które są pokłosiem zamknięcia gospodarki i znacznego ograniczenia normalnego funkcjonowania społeczeństwa, w wielu wymiarach, dołączył kolejny czynnik wysoce destabilizujący zarówno gospodarkę, jak i świat finansów, czyli wojna na Ukrainie.

Czas przyspieszył i być może nie wszyscy zauważyli, że zmierzamy coraz szybciej do daty, która oznacza koniec funkcjonowania ogłoszonej przez rząd na początku 2022 roku tarczy antyinflacyjnej, czyli pakietu obniżek podatku VAT na towary najbardziej wrażliwe, takie jak m.in.: podstawowe produkty spożywcze prąd, gaz i paliwa.

Tarcza antyinflacyjna miała obowiązywać przez sześć miesięcy, czyli do końca lipca 2022 r. Czy w związku z ciągłymi podwyżkami cen i sytuacji dalekiej od stabilności, przepisy obniżające podatek VAT, zostaną przedłużone? Wszystko wskazuje na to, że tak – tarcza prawdopodobnie zostanie utrzymana w całości albo w części.

Tarcza rozkręca inflację?

Nie wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że dalsze utrzymywanie tarczy antyinflacyjnej ma uzasadnienie ekonomiczne – są zdania, że wbrew założeniom, jest ona kolejnym czynnikiem spośród wielu, które nakręcają proces inflacyjny.

Nie zgadzają się z takim postawieniem sprawy politycy partii rządzącej, którzy twierdzą, że jest to skuteczny sposób ochrony obywateli przed jeszcze bardziej dynamicznym wzrostem cen.

Dziś można już niemal z całą pewnością przyjąć, że tarcza antyinflacyjna zostanie jednak przedłużona na kolejne miesiące. Czy w tym czasie dojdzie do odwrócenia trendu i jeśli nie do obniżenia poziomu inflacji, to przynajmniej do mniej intensywnego jej wzrostu?

Prawdopodobnie taki pozytywny scenariusz należy uznać za w miarę realny dopiero w pierwszych miesiącach 2023 r., a i tak jest to trudne do przewidzenia. Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że dodatkowe zmienne, które mogą radykalnie zmienić obraz makroekonomiczny świata, nie są jedynie teoretycznym założeniem…