Porady prawne prawa cywilnego i karnego

Nasze społeczeństwo nieustannie się zmienia, również w sferze znajomości prawa jako dyscypliny i praw jednostki w stosunku do innych członków społeczeństwa, ale i państwa. Coraz częściej odczuwamy potrzebę dochodzenia swoich praw, przestajemy machać ręką na zdarzenia i ludzi działających przeciwko naszym interesom. I to zarówno w życiu zawodowym, prywatnym jak i w biznesie.

Porady prawne, oddłużanie Gdańsk

Porady prawne to dział usług prawniczych świadczonych m.in przez radcę prawnego. To do niego kierują się osoby prywatne oraz przedsiębiorcy. Poszukują pomocy i rozwiązania problemu w praktycznie każdym zakresie prawa. Usługi prawne obejmują m.in

  • porady prawne
  • zastępstwa procesowe
  • opracowywanie aktów prawnych
  • obronę w sprawach sądowych
  • inne usługi prawne

Aby uzyskać pomoc z zakresu prawa karnego należy poszukać biura prawnego i tam umówić się na rozmowę i poradę na tematy takie jak chociażby upadłość konsumencka Gdańsk. Przy bardziej skomplikowanych sprawach, podczas pierwszego spotkania następuje wstępna rozmowa, ewentualne przekazanie dokumentacji i omówienie problemu. Dopiero podczas kolejnego spotkania następuje szersze omówienie problemu i metod jego rozwiązania. Wówczas też, następuje podpisanie stosownych dokumentów i  pełnomocnictw, jeżeli radca prawny będzie występował w imieniu swojego klienta w urzędach czy przed sądem.

Sporne odszkodowania

Ważną częścią usług prawnych świadczonych przez radców prawnych jest pozyskiwanie w imieniu klienta odszkodowań, odstępnego czy rekompensaty. Wszystkie te rodzaje zadośćuczynienia występują w wielu sferach życia, dlatego odszkodowania wymagają różnorodnej specjalizacji.

Najpopularniejszym obszarem odszkodowań jest rynek motoryzacyjny. Polityka ubezpieczycieli i katalog usług związanych z przemysłem ubezpieczeniowym sprawia, że odszkodowania komunikacyjne należą do najczęściej egzekwowanych przed biura prawne i radców prawnych. Odszkodowania dotyczą kilku obszarów:

  • zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz uraz psychiczny
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • odszkodowania za utracone zarobki
  • renty na zwiększone potrzeby
  • koszty zakupu protez czy sprzętu poprawiającego komfort i zdrowie

Porady prawne, jakie możne zaoferować radca prawny Gdańsk obejmują każdy obszar życia. Dlatego nawet wówczas, gdy nie towarzyszą im procesy sądowe warto zasięgać opinii i porady biura prawnego, na każdym etapie sprawy czy wątpliwości. Bez znajomości i interpretacji prawa laik może narazić się na poważne kłopoty i straty finansowe. Nie mówiąc już o odpowiedzialności cywilnej czy karnej.