Fiskus z szerszym dostępem do kont Polaków

Zmiany już za niecały miesiąc?

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadane od pewnego czasu zmiany w prawie, które pozwolą urzędom skarbowym na o wiele szerszy niż dotychczas wgląd do kont bankowych wszystkich Polaków, wejdą w życie w ustalonym wcześniej terminie, czyli 1 lipca 2022 r.

Zmiany od początku uznawane były za kontrowersyjne i krytykowane przez wiele środowisk, w tym prawników. Swoje wątpliwości dotyczące zgłosił również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wielu ekspertów jest zaniepokojonych tym, jaki będzie zakres nowych możliwości skarbówki – a będą one większe niż dotychczas.

Obowiązujące jeszcze przepisy ściśle określają warunki przekazywania przez banki informacji o kontach obywateli polskich innym podmiotom. Fiskus mógł otrzymać te dane tylko w przypadku osób podejrzanych.

OD 1 lipca br. prawo takie ma dotyczyć wszystkich Polaków posiadających konta bankowe.

Według autorów zmian oraz Krajowej Administracji Skarbowej – nie ma jednak obaw, że nowe przepisy będą interpretowane zbyt szeroko i dowolnie. Mają one być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Skąd kontrowersje?

Zaniepokojenie pojawiło się od razu po przekazaniu informacji na temat zmiany przepisów. Wyraził je kilka miesięcy temu m.in. RPO. Problematyczne wydaje się m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia żądania dotyczącego konta osoby fizycznej.

Przed zmianami takie żądanie może być uskutecznione tylko przez szefa KAS oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego. Z dniem 1 lipca 2022 r. uprawnienie to zostanie znacznie rozszerzone, ponieważ z żądaniem takim będzie mógł wystąpić każdy naczelnik US.

Czy żądanie takie rzeczywiście może dotyczyć każdego Polaka posiadającego konto w banku, nie tylko osoby „podejrzanej”?

Proponowane zmiany idą w pewnym stopniu jeszcze dalej – ponieważ żądanie, o którym mowa, będzie mogło być skierowane również wobec pełnomocnika, czy pełnomocników posiadacza konta.

Pojawiają się jednak informacje, że przepis ten może być zmieniony – na bardziej precyzyjny i wzbudzający mniej kontrowersji.