Jak wytypować najlepiej zarabiającą franczyzę?

Franczyza to niezwykle popularny, również w Polsce, model biznesowy z obszaru sprzedaży towarów lub usług. Najlepiej zarabiające franczyzy potrafią skutecznie wykorzystać schemat oparty o stałą współpracę pomiędzy dwoma odrębnymi prawnie i finansowo podmiotami. Franczyza została zbudowana na relacji pomiędzy franczyzodawcą, twórcą danego schematu, który może współpracować z wieloma podmiotami oraz franczyzobiorcą, osobą prawną, funkcjonującą w tym schemacie na własny rachunek.

Franczyzobiorca zawsze będzie poszukiwał takiej działalności, która jego zdaniem przysporzy mu najwięcej profitów lub takiej, w której spełnia  się zawodowo. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru danej franczyzy będą dwa aspekty: koszt licencji oraz zakres działań franczyzodawcy na rzecz danego podmiotu. Im większego wsparcia ze strony franczyzodawcy podmiot kupujący licencję może się spodziewać tym większe szansę na powodzenie biznesu. Ogromne znaczenie ma tu siła samego franczyzodawcy, jego pozycja na rynku i zakres oddziaływania na konsumentów. Najlepiej zarabiające franczyzy to przedsiębiorstwa globalne, obecne na wielu lokalnych rynkach.

Najlepiej zarabiające franczyzy są w gastronomii

Poszukiwanie optymalnego biznesu w tym modelu organizacji zaczyna się zwykle od gastronomii. Nie jest przypadkiem, że wśród najlepiej zarabiających franczyz przodują licencje gastronomiczne, następne w kolejności są instytucje bankowe i pozabankowe. Wśród najchętniej pozyskiwanych znajdują się lokale oferujące pizzę, wszelkiego rodzaju fast food, piwo i lody. Dużym powodzeniem cieszą się franczyzy sklepów spożywczych, oferujące produkty spożywcze oraz chemię kosmetyczną i gospodarczą.

W ostatnich latach zakres franczyzy poszerza branża beauty oraz fitness. Jednak w tym przypadku ogromne znaczenie dla franczyzobiorcy ma lokalizacja przedsiębiorstwa. Galerie handlowe i hotele to cały czas najbardziej dochodowe miejsce dla oferowanych przez nie usług.

Nie zawsze jednak najlepiej zarabiające franczyzy to te z najwyższej półki biznesu. Im większa i silniejsza nabywczo sieć tym większe stawia ograniczenia franczyzobiorcy. Tym wyższa również opłata licencyjna za franczyzę. Dlatego czasem dużo lepiej związać się z mniejszym partnerem, który pozostawi więcej swobody na lokalnym rynku. Franczyzobiorca zna najlepiej swojego odbiorcę i jest w stanie stworzyć dla niego optymalną ofertę. Z drugiej strony konsument korzystający z franczyzy pragnie dokładnie takiego produktu jaki oferuje mu dana marka. Umiejętne pogodzenie interesów wszystkich stron zaprocentuje powodzeniem biznesu.