Kredyt hipoteczny na umowie zlecenie i dzieło – czy to realne?

Przyszłym kredytobiorcom często wydaje się, że banki akceptują wyłącznie dochody, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tymczasem warto mieć świadomość, że będąc zatrudnionym na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło również można uzyskać kredyt hipoteczny. Na jakich zasadach? Co warto wiedzieć, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o dzieło lub zlecenie i myślisz o własnym mieszkaniu?

Przyszłym kredytobiorcom często wydaje się, że banki akceptują wyłącznie dochody, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tymczasem warto mieć świadomość, że będąc zatrudnionym na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło również można uzyskać kredyt hipoteczny. Na jakich zasadach? Co warto wiedzieć, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o dzieło lub zlecenie i myślisz o własnym mieszkaniu?

Wymagania, jakie banki stawiają kredytobiorcom

Choć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mają możliwość uzyskania kredytu hipotecznego, będą musiały spełnić kilka, podstawowych warunków. Przede wszystkim należy zachować ciągłość – wynagrodzenie musi być wypłacane co miesiąc, najlepiej przez okres minimum 12 miesięcy. Banki mają wtedy większą pewność, że klient uzyskuje stały, miesięczny dochód, za pomocą którego będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Poszczególne umowy powinny być zawierane z tym samym podmiotem – możemy mieć do czynienia z jedną umową, zawartą na czas „nieokreślony” bądź z kilkoma, które zawierane są cykliczne. Ważne, aby drugą stroną był ten sam podmiot. W przeciwnym razie bank nie doliczy uzyskiwanych kwot wynagrodzenia do dochodu. Niektóre banki wymagają ponadto, aby umowa cywilnoprawna nie była jedynym źródłem dochodu. Ważne jest dla nich, by klient posiadał umowę o pracę, a dochody uzyskiwane na podstawie umowy mogą być uzupełnianie dochodami z umów cywilnoprawnych.

Umowa cywilnoprawna, a branża

Banki „promują” klientów, którzy pracują w pewnych branżach, uznawanych za mało ryzykowne. Jeśli więc potencjalny klient posiada umowę cywilnoprawną z podmiotem, który działa w branży beauty, rozrywkowej, gastronomicznej, turystycznej czy sportowej, może mieć problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Powodem jest fakt, iż wymienione branże uznawane są przez banki za sektory podwyższonego ryzyka. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna jest jedynie uzupełnieniem do umowy o pracę – wtedy bowiem analitycy biorą pod uwagę przede wszystkim wynagrodzenie uzyskiwane u pracodawcy, w drugiej kolejności natomiast liczone jest to, które przekazuje nam zleceniodawca.

Kredyt hipoteczny przy umowie cywilnoprawnej – czy można go uzyskać?

Kredyt hipoteczny przy umowie o dzieło i umowie zlecenie nie jest niczym niemożliwym. Klienci, którzy uzyskują dochody na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, mogą starać się o kredyt hipoteczny tak samo, jak osoby pracujące na etacie. Niemniej jednak często pojawiają się pytania, dotyczące na przykład warunków kredytowania, wysokości dochodów i stażu pracy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z doradcą kredytowym, który przeanalizuje Twoją zdolność kredytową, a następnie odpowie na wszelkie, nurtujące go pytania.