UOKiK sprawdza postępowanie banków w związku z wcześniejszą spłatą kredytów hipotecznych

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się na wszczęcie postępowania w sprawie procedur dotyczących spłat kredytów hipotecznych w kilkunastu bankach działających na polskim rynku.

Dokładnie – przebadane zostaną zasady spłaty tego rodzaju zobowiązań finansowych w siedemnastu bankach.

Postępowanie ma charakter wyjaśniający i dotyczy tzw. dobrych praktyk, stosowanych przez banki w ramach różnych aspektów umów kredytowych. Przedmiotem postępowania są m.in. wzorce umów, które są stosowane przez podmioty objęte procedurą wyjaśniającą.

Według UOKiK szczególnie warte sprawdzenia są procedury stosowane przy spłaceniu kredytu hipotecznego przed terminem w całości lub jego nadpłaceniu.

Urząd chce się dokładniej przyjrzeć zasadom, które są stosowane przez banki przy rozliczaniu się z kredytobiorcami, gdy dojdzie do takich sytuacji.

Jak powinien zareagować bank na chęć wcześniejszej spłaty kredytu? Warto w tej kwestii zapoznać się z opinią UOKiK.

Relacja kredytobiorca – bank w obecnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych AD 2022 w niczym już niemal nie przypomina tego, który był znany jeszcze kilka miesięcy temu, a dokładniej przed październikiem 2021 r., (gdy doszło do pierwszej z serii coraz bardziej radykalnych podwyżek stóp procentowych NBP).

Dziś wielu kredytobiorców ma poważne problemy ze spłatą lawinowo rosnących rat, co jest efektem podwyższania stóp w reakcji na dynamicznie postępujący proces inflacyjny.

W takiej sytuacji rynkowej, która na dodatek nie rokuje optymistycznie przynajmniej w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy – wielu kredytobiorców posiadających określony kapitał, decyduje się na wcześniejszą spłatę pozostałej części kredytu czy też jego nadpłatę.

I tu może się pojawić problem na linii klient (chcący szybciej uwolnić się od zobowiązania finansowego) – bank.

Należy m.in. pamiętać o tym, że w przypadku spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego bank jest zobligowany do rozliczenia się z kredytobiorcą i oddania pobranych opłat, które stanowią całościowy koszt kredytu – w proporcjonalnym wymiarze.

Podjęte przez UOKiK postępowanie ma wyjaśnić, czy stosowane przez banki praktyki w tym zakresie są proste i podobne do tych, jakie są „codziennością” w przypadku innych rodzajów kredytów czy pożyczek.