Rozwód – co jest istotne

Rozwód to najczęściej bardzo trudny moment w życiu. Musimy zamknąć pewien rozdział i iść dalej samemu. Warto w tym ważnym czasie skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnika, który doskonale wesprze nas i załatwi w naszym imieniu wszystkie wymagane formalności. W poniższym materiale przybliżamy czym jest rozwód, jak wygląda składanie pozwu oraz jakie rodzaje rozwodów dopuszczalne są w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Rozwód – co to i kiedy możemy o nim mówić?

Rozwód to prawomocne orzeczenie sądu, który w swoim wyroku stwierdza, że strony (dotychczasowych małżonków) przestaje wiązać węzeł małżeński i nie występuje między nimi już żadna więź. Zaliczymy do nich więź uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą. Mowa wtedy o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. Do najczęściej wskazywanych przyczyn rozwodów zaliczymy różnicę charakterów, brak możliwości porozumienia co do przyszłości a także romans.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy dokładnie wypełnić. Może nas wesprzeć w tym profesjonalista, dlatego warto zwrócić się do kancelarii prawnej z prośbą o pomoc. Następnie należy go dostarczyć do właściwego miejscowo sądu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach opatrzonych własnoręcznym podpisem.  W takim dokumencie musimy dokładnie opisać naszą sytuację życiową oraz żądania. Załączniki o jakich mowa to oryginał odpisu aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód, oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym (jeżeli ubiegamy się o zniesienie opłat za rozwód) oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami (jeśli zgłaszamy żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych).

Ile kosztuje rozwód?

O wysokości kosztów rozwoju decyduje każdorazowo sąd. Istnieją jednak koszty stałe, takie jak opłata sądowa, która wynosi 600 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwróci połowę takiej opłaty. Dodatkowo, gdy sąd dzieli majątek rozwodzących się małżonków, należy liczyć się z dodatkowym kosztem na poziomie 300-1000 zł. Do ww. kwot należy również doliczyć koszt opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Koszt wynagrodzenia naszego pełnomocnika to każdorazowo indywidualna sprawa.

O jaki rozwód możemy wnioskować?

Obecnie w Polsce możemy złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie. By mówić o wyroku rozwodowym bez orzekania o winie koniecznym jest spełnienie łączne dwóch przesłanek: żadna ze stron nie może wnosić o ustalenie winy rozpadu pożycia oraz stwierdzenie faktu, że małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd musi orzec który z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia, może on również stwierdzić winę obu stron.

Obowiązki alimentacyjne w związku z rozwodem

Obowiązki alimentacyjne określa art. 60 ustawy „Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy”, który wskazuje, że w sytuacji, gdy sąd nie orzekł winy bądź orzekł, że winne są obie strony, to po rozwodzie małżonkowie będą zobowiązani wzajemnie względem siebie do ponoszenia tzw. obowiązku alimentacyjnego. Musi tu jednak pojawić się sytuacja niedostatku, którego nie są w stanie zaspokoić bliscy Stron. Inaczej z kolei ma się sytuacja w przypadku, gdy za rozkład pożycia małżeńskiego winny jest jeden z małżonków. Wówczas sąd sprawdzi, czy doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego i będzie oczekiwał zapłaty na jego rzecz określonej kwoty alimentów przez stronę uznaną za winną.

Rozwód – kancelaria Tomasz Walczak, Kraków – tu uzyskasz profesjonalną pomoc.