Ustawa o wakacjach kredytowych – podpisana

Już w sierpniu pierwsze wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytowych?

Podpisanie przez prezydenta ustawy o wakacjach kredytowych oznacza, że już od przyszłego miesiąca osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotych na własne cele mieszkaniowe będą mogły się ubiegać o możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłacania rat.

Wakacje kredytowe będą obowiązywały w roku bieżącym i przyszłym.

Czy zawieszenie spłaty kolejnych rat to „narzędzie”, które rzeczywiście może wspomóc kredytobiorców mających aktualnie problemy z regularnym „uiszczaniem” swoich zobowiązań finansowych wobec banku, który udzielił kredytu?

Jest to pewne koło ratunkowe, które pomoże przeczekać trudniejszy okres, „dyktowany” przez stale rosnące oprocentowanie kredytów i wciąż zwiększającą się inflację, również drenującą nasze portfele.

Dzięki wakacjom kredytowym rata zostaje przesunięta na kolejny miesiąc, a tym samym przedłużony zostaje cały czas kredytowania (o okres wakacji kredytowych, czyli liczbę przesuniętych rat).

Maksymalnie można będzie zawiesić osiem rat miesięcznych od 1 sierpnia 2022 r. do końca roku 2023.

O czym musi pamiętać zainteresowany „wakacjami” kredytobiorca?

Zasady ustawowe dotyczące wakacji kredytowych są nakreślone dość szeroko, dzięki czemu wielu zainteresowanych kredytobiorców będzie mogło z nich skorzystać. Należy jednak pamiętać o kluczowych założeniach.

Ustawa wejdzie w życie czternaście dni po podpisaniu jej przez prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Jeśli jesteśmy zainteresowani zawieszeniem spłaty rat kredytowych musimy złożyć stosowny wniosek – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Skorzystać z wakacji kredytowych można jedynie w ten sposób – wniosek jest podstawową zasadą formalną.

W samym wniosku należy wskazać okres bądź okresy, w których chcemy zawiesić spłatę raty.

Jak już wyżej wspomnieliśmy – zawieszenie spłaty możemy otrzymać tylko wtedy, gdy zaciągnęliśmy kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie wtedy, gdy nieruchomość została zakupiona np. w celu inwestycyjnym.

Wakacje przysługują jedynie w przypadku tych kredytów mieszkaniowych, które zostały zaciągnięte przed dniem 1 lipca 2022 r.

Nie ma znaczenia jak wysoka jest rata kredytowa i jaki procent budżetu domowego ona stanowi. Warto również pamiętać o tym, że z zawieszenia spłaty raty bądź rat można skorzystać tylko w przypadku jednego kredytu.