Wycena przedsiębiorstw, czyli jak poznać wartość swojej firmy

Wycena finansowa Twojego przedsiębiorstwa może przydać Ci się w kilku przypadkach. Może szukasz nowego właściciela swojej firmy i chcesz jak najwięcej zarobić na swojej transakcji? A może jesteś nabywcą i chcesz sprawdzić uczciwość kontrahenta? W jeszcze innej sytuacji możesz się rozwodzić i musisz przedstawić sądowi wartość swojej działalności na cele podziału majątku? Niezależnie od okoliczności pomóc Ci może doradca finansowy, który może wycenić Twoją firmę.

Doradca finansowy czy samodzielna wycena?

Samodzielna wycena swojej firmy może przynieść Ci nieoptymalne efekty. Przypadkowo zaniżysz wartość i będziesz stratny na takiej transakcji lub przeciwnie – zawyżysz i nie znajdziesz kupca. Ewentualnie przeprowadzisz proces nierzetelnie i uzyskana przez Ciebie liczba będzie zupełnie niewiarygodna.

Ponadto uwalniasz w ten sposób czas. Jako właściciel czy manager zapewne jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Co za tym idzie, nie jesteś w stanie wygospodarować dodatkowego czasu na taki żmudny i czasochłonny proces bez zaniedbywania innych obowiązków.

Wycena firmy metodą DCF

Doradca finansowy dysponuje całą gamą instrumentów do wyceny. Jednym z nich jest metoda DCF – Discounted Cash Flow. W ramach takiej procedury doradca finansowy sprawdza, czy i jakie nadwyżki gotówkowe jest w stanie wygenerować wyceniany przez niego podmiot. A Twoja firma jest warta tylko tyle, ile zarabia. Postaw się na chwilę na miejscu nabywcy swojego przedsiębiorstwa. Jak wiele (i czy w ogóle) byłbyś gotów zainwestować w firmę, która ostatnich parę lat spędziła w finansowym „dołku”?

DCF ma oczywiście swoje ograniczenia. Siłą rzeczy nadwyżek budżetowych nie generują (albo przynajmniej mają z tym poważny problem):

  • firmy poddawane procesom restrukturyzacyjnym,
  • firmy planujące lub realizujące wielkoskalowe inwestycje,
  • podmioty w trakcie fuzji z innymi organizacjami.

W DCF pod uwagę brane są także środki trwałe Twojej firmy i stopień ich zużycia. Ten ostatni doradca finansowy uzyskuje z dotychczas sporządzanych odpisów amortyzacyjnych.

Wycena metodą dochodową

Ta metoda jest prawdopodobnie najpopularniejszą i w większości sytuacji to właśnie przy jej pomocy doradca finansowy wyceni Twoją firmę. Opiera się ona na przewidywaniu dochodu, jaki w możliwej do kalkulowania przyszłości przyniesie Twoja firma. W jej ramach podejmuje się dwa kroki. Przede wszystkim dokonujący wyceny specjalista zapoznaje się z wartością generowanych przez firmę przychodów.

Następnie odejmuje od niej wszelkie koszty jej prowadzenia. W terminologii branżowej nazywa się to EBIT (ang. earnings before deducting interest and taxes). Wpłyną na nie przykładowo:

  • opłaty za lokal,
  • rachunki,
  • wynagrodzenia pracowników,
  • raty zobowiązań.

Przewidywanie dochodu może odbyć się na dwa sposoby. W pierwszym z nich doradca finansowy przeprowadza pełny audyt księgowy Twojej firmy. W jego ramach sprawdza wszystkie księgi, poprawność rozliczeń podatkowych i składkowych, zasadność zastosowania ulg podatkowych. Ponadto taki specjalista powinien być ekspertem Twojej branży/sektora czy giełdy, na której notowana jest Twoja firma (to ostatnie nie zawsze musi mieć miejsce). Określa także ryzyko podatkowe.

Istnieje także druga metoda. Jest ona prostsza i częściej stosowana. Tutaj wyceniający specjalista zakłada pewną wiarygodną stopę wzrostu i stosuje się do ksiąg, które mu przedstawiasz.

Wycena metodą porównawczą

W tej metodzie doradca finansowy bierze pod uwagę przeciętną wartość innych przedsiębiorstw z danej branży/sektora. Pod uwagę weźmie także model biznesowy i rozmiary firmy – zgodzisz się chyba, że nie ma większego sensu zestawianie międzynarodowej korporacji produkującej żywność ze sklepem osiedlowym?

Sięgając po tę metodę, wybiera się także firmy o podobnym stopniu zadłużenia. Ono także jest istotnym czynnikiem przy wycenie — im więcej nabywca musi spłacić, tym mniej skłonny będzie zapłacić.

Gotowe spółki – co to takiego?

Na rynku można także spotkać firmy oferujące tak zwane gotowe spółki. Są to podmioty, które ich sprzedawca już zarejestrował i dopełnił wszystkich formalności z tym procesem związanych. Spółki takie przeważnie nie prowadziły działalności w przeszłości. W związku z tym ich cena będzie minimalna. Nie mają przecież długów, które musiałbyś spłacać. Co więcej, gotowe spółki siłą rzeczy nie generowały dochodu – co za tym idzie, ich wartość nie jest przesadnie wielka.

Możesz się na nie zdecydować, jeśli szybko chcesz rozpocząć działalność. Rejestracja spółki to proces czasochłonny, kosztowny i obarczony ryzykiem błędów. Lepszym rozwiązaniem może być zakup gotowego podmiotu od fachowców, którzy żyją z zakładania i sprzedaży tego typu instytucji. Wycena przedsiębiorstw przeważnie nie ma tu miejsca. Firmy sprzedające gotowe spółki zwyczajowo oferują jednolity cennik każdemu klientowi.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z biura rachunkowego Warido z pomocą dla Twojej firmy