Zakładanie spółek w Niemczech

Zakładanie spółek w Niemczech może przynieść nam wiele korzyści. Niemniej jednak, decydując przenieść się na rynek niemiecki powinniśmy wcześniej poznać parę faktów na temat jego funkcjonowania.

1. Czym jest spółka GmbH?

2. Dlaczego warto zdecydować się na spółkę GmbH?

3. Jak wygląda podpisywanie umowy spółki GmbH?

4. Kupno gotowej firmy

Czym jest spółka GmbH?

Spółka GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) to odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestrację spółki może dokonać jeden udziałowiec, którym będzie osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo albo zarząd spółki może składać się z kilku udziałowców.

Kapitał zakładowy spółki musi wynieść co najmniej dwadzieścia pięć tysięcy euro. Jednak podczas zakładania spółki jednorazowo jesteśmy zobowiązani wpłacić połowę z kwoty, reszta może zostać uiszczona w trakcie pracy działalności. Kapitał może być w pełni wykorzystywany na potrzeby prowadzenia firmy.

GmbH jest najczęściej wybieraną formą spółki zakładanej na terenie Niemiec.

Spółka GmbH posiada również specjalna formę spółki zwaną UG (Unternehmergesellschaft). Zasady, na których funkcjonuje są takie same jak w przypadku GmbH, jednak kapitał zakładowy jest o wiele mniejszy. Żeby ją uzyskać należy zgodzić się na odkładanie jednej czwartej wysokości nadwyżki na poczet kapitału.

Zebrana kwota musi osiągnąć w pewnym momencie wartość kapitału GmbH, wówczas można w nią przekształcić spółkę UG. Ta forma spółki została opracowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie są w stanie wyłożyć od razu potrzebnej sumy w GmbH.

Dlaczego warto zdecydować się na spółkę GmbH?

Część osób może zastanawiać się, czy zakładanie spółek w Niemczech się opłaca.

Badania na rynku wykazują, że spółki w Niemczech podobnie jak w kilku innych państwach Unii Europejskiej, są dla nas korzystne.

Przede wszystkim udziałowcy nie odpowiadają za spółkę swoim majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego. Oznacza to, że wyznaczony minimalny kapitał zakładowy może być dobrym zabezpieczeniem dla każdej ze stron. Jest to jednak też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo jeżeli nie dokonamy właściwego wyboru swojego zarządu.

Ograniczenie odpowiedzialności jest bardzo atrakcyjne, takiej sytuacji nie mamy np. w polskim prawie.

Działalność w formie spółki GmbH jest też prestiżem, ponieważ stawia firmę na międzynarodowym rynku.

Jak wygląda podpisywanie umowy spółki GmbH?

Założenie działalności gospodarczej poza granicami naszego kraju podlega szeregowi formalności, które musimy wypełnić.

W przypadku rozpoczęcia procesu rejestru działalności gospodarczej musimy przedstawić podstawowe dane takie jak:

  • nazwa spółki
  • siedziba spółki

Siedziba musi znajdować się na terenie Niemiec. Jednocześnie prawo niemieckie nie wymusza zakładania całego biura, istnieje możliwość wyboru tańszej opcji jaką jest biuro wirtualne.

  • skład zarządu

Spółka może być jednoosobowa. W kwestii wspólnika od nas będzie zależała, czy to będzie osoba fizyczna, czy osoba prawna. W skład nie może jednak wchodzić osoba spoza UE.

  • przedmiot działalności

Przedmiot działalności musi być jasno określony. Ważne jest wcześniejsze sprawdzenie, czy zakres, którym będzie zajmować się spółka nie potrzebuje dodatkowych zezwoleń lub wpisania w odpowiednim rejestrze.

Umowa w celu założenia spółki nie może być jedynie zwykłą umową sporządzoną między np. dwoma stronami oraz dostarczoną do urzędu. Musi mieć status aktu notarialnego.

Notariusz to osoba powołana przez Ministra Sprawiedliwości, która zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi. Ma zapewnić właściwy przebieg transakcji lub spisywania umowy w taki sposób żeby obie strony zostały należycie zabezpieczone. Równocześnie jego rolą jest dopilnowanie, żeby podczas procesu nie nastąpiły żadne uchybienia prawne oraz zostały złożone wszelkie obowiązujące formalności.

Przy zakładaniu spółki obecność notariusza powoduje, że umowa staje się aktem prawnym, który zaświadcza o swojej legalności oraz właściwym przebiegu złożenia.

Po rejestracji spółki w odpowiednim organie musi zostać założone konto bankowe, w którym zostanie umieszczony kapitał zakładowy. Kiedy już zostanie uiszczony wówczas należy wystąpić z wnioskiem o rejestrację do Niemieckiego Rejestru Handlowego.

Proces rejestracji spółki zajmuje zazwyczaj około trzech tygodni.

Spółka, która ma w planach zacząć działanie na rynku niemieckim musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej. Przedsiębiorstwa, które będą zatrudniały pracowników dokonują rejestracji w jednym ze stowarzyszeń branżowych, który będzie obejmował ich zakres działania.

Zakładanie spółki to koszt około 1000 euro, jednak może on zostać pokryty z pieniędzy dostarczonych jako kapitał zakładowy.

Kupno gotowej firmy

Proces zakładania spółki jest czasochłonny i wymaga wielu formalności. Alternatywą do niego jest kupienie gotowej firmy. Na rynku niemieckim możemy spotkać bardzo dużo ofert proponujących sprzedaż spółki.

Proces zakupu jest stosunkowo łatwy i możliwy do załatwienia podczas jednego pobytu w Niemczech. Takie spółki są w pełni sprawdzone przez izbę handlową i po sporządzeniu aktu notarialnego mogą od razu działać pod nami.