Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony?

Inflacja a koszty pogrzebów w Polsce

Inflacja pochłania coraz szybciej zawartość naszych portfeli, skutecznie uszczupla również oszczędności. Zwiększają się także sukcesywnie wydatki na różnego rodzaju ubezpieczenia, w tym obowiązkowe, tymczasem wysokość wielu zasiłków pozostawia wiele do życzenia.

Tak jest szczególnie w przypadku zasiłku pogrzebowego, który jedenaście lat temu został obniżony i od tego czasu nie zdecydowano o jego podwyższeniu, tymczasem już w ostatnich latach, szczególnie w większych miastach, gdzie ceny usług związanych z obsługą pochówku są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych ośrodkach, wypłacana przez ZUS kwota 4 tysięcy złotych jest zdecydowanie niewystarczająca.

Nietrudno się domyślić, że w ciągu ostatniego roku, gdy inflacja atakuje domowe budżety z coraz większą siłą, kwota ta również warta jest realnie coraz mniej.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o możliwym podwyższeniu kwoty zasiłku pogrzebowego, o co upomina się przede wszystkim branża funeralna.

Kwestie formalne związane z zasiłkiem pogrzebowym unormowane są w ustawie z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy można się ubiegać o zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłek pogrzebowy, czyli jednorazowe świadczenie związane z zrealizowaniem się ryzyka śmierci i koniecznością zorganizowania pochówku przysługuje w przypadku:

  • śmierci ubezpieczonego w ZUS,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która takiego świadczenie nie pobierała, ale miała do tego prawo (spełniała wymagane ustawą warunki)
  • w przypadku śmierci członka rodziny osoby, która jest ubezpieczona albo pobiera emeryturę lub rentę.

Zasiłek jest niepodzielny, to znaczy, że może się o niego starać tylko jedna uprawniona osoba lub podmiot (członek rodziny, pracodawca, organy publiczne i osoby prawne oraz fizyczne, jeśli pokryli koszty związane z pogrzebem).

Maksymalna kwota zasiłku pogrzebowego (liczona jako dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązująca w dniu śmierci osoby, której dotyczy pogrzeb) jest ustalana co kwartał.

Przed zmianą wprowadzoną w 2011 r. zasiłek wynosił nieco ponad 6 tys. zł. Dziś nawet powrót do tej kwoty nie zawsze pozwalałby na pełne pokrycie kosztów pogrzebu. W związku z tym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się od rządu podniesienia zasiłku pogrzebowego do kilkunastu tysięcy złotych.

Trudno się spodziewać aż tak znaczącej podwyżki, prawdopodobnie będzie ona o wiele niższa (rzędu 1 tys. zł), co nadal będzie kwotą niższą niż średni koszt pogrzebu w Polsce.