Cyfrowy złoty coraz bliżej?

Prace nad walutami cyfrowymi postępują

Czy droga do wprowadzenia cyfrowego złotego jest coraz krótsza i już niedługo polski bank centralny dołączy do innych, które noszą się z zamiarem emisji takiego e-pieniądza? Wiadomo, że Narodowy Bank Polski pracuje nad cyfrowym pieniądzem i z wypowiedzi przedstawicieli NBP jasno wynika, że takie prace są intensyfikowane.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że „idea” cyfrowej waluty liczy sobie nie rok, dwa, trzy, ale więcej lat, konkretne prace nad uruchomieniem takiego pieniądze trwają od dłuższego czasu, a od niemal pięciu lat są monitorowane przez polski bank centralny.

Mowa tu o cyfrowym pieniądzu CBDC (Central Bank Digital Currency). Z dostępnych danych wynika, że prace te (na różnym poziomie zaawansowania) są wdrażane i kontynuowane przez kolejne centralne banki krajowe. Obecnie ich liczba sięga niemal sześćdziesięciu.

Jest pośród nich również NBP, który w tej chwili nie jest w czołówce banków, których prace nad cyfrowym pieniądzem są najbardziej zaawansowane, jednak cały czas obserwuje sytuację na międzynarodowym rynku finansowym.

Istotne zmiany w przyszłym roku?

Za kilka miesięcy polityka Narodowego Banku Polskiego w zakresie wprowadzania pieniądza cyfrowego może ulec istotnym zmianom, co będzie m.in. determinowane aktywnością innych banków krajowych w tym obszarze.

O ile ostatni raport NBP dotyczący prac nad emisją cyfrowego złotego, który ukazał się wiosną bieżącego roku, nie wskazywał na to, że obecnie istnieje potrzeba zintensyfikowania takich prac, o tyle w kolejnym raporcie, który planowany jest na rok 2022 r., może zostać przedstawiona zupełnie nowa sytuacja.

Wiele w tej kwestii zależy od postępu prac innych banków centralnych przy planowanej emisji pieniądza cyfrowego, np. dla płatności w wysokich kwotach. Jeśli coraz więcej krajów będzie się posługiwało taką walutą – stanie się to niezbędne również dla polskiego banku – z uwagi na konieczność usprawnienia przelewów międzynarodowych.

Pieniądz cyfrowy staje się coraz bardziej realnym projektem na całym świecie, zarówno w obszarze rynków rozwiniętych, jak i wschodzących. Dla krajów należących do Unii Europejskiej jednym z najważniejszych czynników, które wpłyną na wprowadzenie walut cyfrowych są prace nad cyfrowym euro, które są prowadzone przez Europejski Bank Centralny i Eurosystem.