Ustawa budżetowa na rok 2022 przyjęta przez Sejm

Osiem głosów zdecydowało o przyjęciu ustawy

Prawo i Sprawiedliwość musiało się wykazać pełną mobilizacją przed jednym z najważniejszych głosowań w Sejmie. Jak nietrudno się domyślić – przedmiotem głosowania była ustawa budżetowa na 2022 rok. Jeśli partia rządząca nie uzyskałaby przewagi, najprawdopodobniej konieczne byłoby przeprowadzenie przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Ostatecznie osiem głosów zdecydowało o przyjęciu ustawy budżetowej, za którą opowiedziało się 230 posłów przeciwko 222.

Teraz projekt trafi do Senatu. Cały proces ustawodawczy ma zostać sfinalizowany maksymalnie do 31 stycznia przyszłego roku, kiedy pod ustawą swój podpis złoży prezydent. Wygląda na to, że ustawa budżetowa zostanie opublikowana w wersji, którą dziś poznaliśmy, ewentualne zmiany mogą mieć już jedynie wymiar „kosmetyczny”.

Można więc niemal z pewnością stwierdzić, że podstawowe kwoty, które dziś poznaliśmy nie zostaną zmienione. Jedna z nich dotyczy przyszłorocznego planowanego deficytu, który ma być nie większy niż 29,9 mld zł. Dochody budżetowe mają się ukształtować na poziomie niemal 492 mld zł, a wydatki mają wynieść prawie 522 mld zł.

Kilkaset poprawek

Zanim ustawa budżetowa została poddana głosowaniu, zgłoszono do niej aż kilkaset poprawek, z których poparcie Komisji Finansów Publicznych otrzymało kilkadziesiąt, ostatecznie w drugim czytaniu ustawy budżetowej przegłosowano czternaście poprawek.

Jednymi z istotniejszych pozycji w budżecie państwa są wydatki przeznaczone na: świadczenia socjalne, w tym program Rodzina 500 plus (niemal 60 mld zł).

Identyczna kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z obronnością, ponad trzydzieści miliardów złotych pochłonie składka do budżetu Unii Europejskiej.

Na następnym miejscu w pionie wydatków są: koszty obsługi długu Skarbu Państwa (26 mld zł), nauka i szkolnictwo wyższe (ok. 24 mld zł) i zdrowie (niemal 23 mld zł).

Szacowany Produkt Narodowy Brutto w roku 2022 ma wzrosnąć do poziomu 4,6 proc., a inflacja (w ujęciu średniorocznym) ma się ukształtować na poziomie 3,3 proc.

Przegłosowana 17 grudnia 2021 r. ustawa budżetowa trafi następnie do izby wyższej. Senat będzie miał czas do 12 stycznia 2022 r. na podjęcie uchwały w sprawie ustawy.