Nowelizacja ustawy górniczej

Niemal 29 mld zł wsparcia dla kopalń

Sejm zdecydował o kwocie wsparcia dla branży górniczej. Przyjęto ustawę, która pozwoli przeznaczyć na ten cel niemal 29 miliardów złotych.

W ramach nowelizacji ustawy górniczej powyższa kwota zostanie przeznaczona dla kopalń węgla kamiennego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu zagłosowało 11 posłów, od głosu wstrzymało się 165 posłów, 276 było za.

Aby środki na ten cel trafiły do kopalń, konieczne jest jeszcze wyrażenie zgody na to przez Komisję Europejską.

Przyjęta właśnie nowelizacja ustala zasady udzielenia wsparcia ze środków publicznych na cele związane z redukowaniem produkcji w kopalniach.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie dotyczą różnych aspektów działalności kopalń i ich organizacji w okresie zmierzającym do wygaszania działalności górniczej.

Na co przeznaczone zostaną miliardy złotych?

Wsparcie procesów związanych z wygaszaniem kopalń będzie kosztowało ponad 28,8 mld zł. Na jakie konkretne działania zostanie przeznaczona ta kwota?

Nowelizacja ustawy górniczej dokładnie określa na co środki te zostaną wydane. Będą to m.in. dopłaty do stopniowego zmniejszania zdolności produkcyjnych zakładów, na zawieszenie spłaty i umorzenie części zobowiązań branży wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pomoc publiczna w tej wysokości będzie finansowała powyższe działania do końca następnej dekady.

Przegłosowując nowelizację ustawy górniczej, zrealizowano wcześniejsze założenia wypracowane w ramach umowy społecznej, która została zawarta wiosną bieżącego roku między stroną rządową i związkową.

Według aktualnych założeń do końca 2049 r. polskie kopalnie węgla mają zostać zamknięte.