Sektor przedsiębiorstw z niemal dwucyfrowym wzrostem wynagrodzeń

GUS opublikował dane za listopad 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw za listopad 2021 r. Średnia płaca ukształtowała się na poziomie 6022,49 złotych, co oznacza wzrost niemal dwucyfrowy w zestawieniu rok do roku (dokładnie o 9,8 proc.).

Istotnym wskaźnikiem, który obrazuje dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze jest również ujęcie miesiąc do miesiąca. Tu widać wyraźny wzrost – o 1,8 proc., podczas, gdy analitycy oczekiwali co prawda wzrostu, ale o połowę niższego.

Jakie czynniki przyczyniły się do zwiększenia dynamiki płac? Nie do końca można tu mówić o zjawisku wynikającym bezpośrednio z procesów gospodarczych czy ekonomicznych.

Z pewnością na wysoki wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw miały wpływ takie składowe jak: wypłata różnego rodzaju premii, nagród uznaniowych, w tym nagród barbórkowych, wypłata premii kwartalnych itp.

Większy popyt na pracę – większa presja płacowa

W listopadzie 2021 r. zauważalny był zwiększony popyt na pracę. To, z kolei, jest głównym czynniki zwiększonej presji płacowej.

Czy ten trend będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach i w ujęciu rok do roku dojdzie do podwyżek na poziomie dwucyfrowym?

Jest to możliwe, z uwagi na utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników i liczbę odnotowywanych wakatów. Warto jednak przypomnieć, że dane GUS dotyczą jedynie firm zatrudniających w ramach umowy o pracę minimum dziesięciu pracowników.

Tymczasem zauważalny jest odpływ pracowników z MSP i równoczesne przechodzenie na samozatrudnienie albo do mikrofirm.

Kolejnym czynnikiem o kluczowym znaczeniu przy analizowaniu wzrostu wynagrodzeń w listopadzie, jest Polski Ład. Program zakłada podwyższenie podatków dla pracowników osiągających wyższe dochody, w związku z tym premie wypłacane zazwyczaj w grudniu, mogły zostać przekazane pracownikom miesiąc wcześniej.

Niezależnie od przyczyn wzrostu wynagrodzeń, jednego należy być pewnym – wraz z nimi rośnie również inflacja.