Indywidualne oszczędzanie na emeryturę coraz popularniejsze?

IKE i IKZE z dynamicznymi wzrostami

Indywidualne, prywatne oszczędzanie w celach emerytalnych do niedawna nie cieszyło się dużym zainteresowaniem Polaków. Wiele rachunków, które zostały otworzone w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) nie było „zasilanych” systematycznie, a kwoty, jakie na nich widniały nie należały do wysokich.

Podobnie, niewielkim zainteresowaniem cieszyły się również Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Po wprowadzeniu tej drugiej „formy” oszczędzania na emeryturę, można było posiadać zarówno jeden, jak i drugi rachunek.

W ciągu kolejnych lat można było zauważyć zmieniające się dane na temat zainteresowania możliwością oszczędzania na IKE i IKZE, jednak nigdy nie przekroczyły one istotniejszych wartości.

Istnieje kilka sposobów na oszczędzanie w ramach kont emerytalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się te prowadzone przez ubezpieczycieli, jednak obecnie zauważa się zdecydowanie zwiększoną dynamikę oszczędzania w ramach IKE i IKZE prowadzonych przez domy maklerskie.

Jest to rozwiązanie szczególnie polecane osobom, które cenią samodzielne decyzje i mają doświadczenie w inwestowaniu.

Korzyści podatkowe

Zainteresowanie możliwością oszczędzania na emeryturę za pomocą maklerskich kont emerytalnych rośnie z roku na rok coraz dynamiczniej. Trend ten zauważalny jest szczególnie w grudniu każdego roku, jednak obecnie wyraźne wzrosty odnotowano już w listopadzie.

Wiele więc wskazuje na to, że rok 2021 zakończy się rekordem, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych rachunków maklerskich IKE i IKZE, jak i środków, które się na nich znajdą. Tylko w listopadzie przybyło kilka tysięcy nowych kont.

Liderzy rynku mówią wręcz o lawinowym wzroście nowych rachunków. Ich udział procentowy we wszystkich rachunkach otwieranych przez biura maklerskie zawsze wzrasta pod koniec roku, ale obecnie zwiększone zainteresowanie odnotowano wcześniej niż zwykle.

Grudzień powinien przynieść jeszcze większą dynamikę wzrostu – z uwagi na korzyści podatkowe, jakie można uzyskać oszczędzając w ramach III filaru emerytalnego. Konta te pozwalają optymalizować podatki.

W przypadku IKE środki zgromadzone na koncie nie podlegają podatkowi Belki, IKZE pozwala uzyskać ulgi podatkowe od samego początku oszczędzania.