Kolejne banki podpisują umowę z BGK w zakresie kredytów z gwarancją wkładu własnego

Czy otrzymanie kredytu mieszkaniowego będzie łatwiejsze?

W związku z rosnącą inflacją i kolejnymi podwyżkami stóp procentowych coraz więcej osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu na cele mieszkaniowe nie może tego uczynić albo w zakresie o wiele mniejszym niż planowało, z powodu otrzymania negatywnej oceny zdolności kredytowej.

To jeden z kluczowych problemów, który ma istotny wpływ na obecny obraz rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Drugim staje się coraz wyższy koszt spłaty kredytów już zaciągniętych. Niemal z miesiąca na miesiąc, począwszy od października 2022 r., kiedy to Narodowy Bank Polski zdecydował o pierwszej, z jak się później okazało, całej serii podwyżek stóp procentowych – raty kredytów stają się coraz bardziej problematyczne dla zwiększającej się grupy kredytobiorców.

W związku z tą niepokojącą sytuacją, rząd wprowadza różne pomysły, które mają na celu wspomóc w pewnym zakresie kredytobiorców. Pojawiają się również projekty zakładające zwiększenie szans na uzyskanie kredytu mieszkaniowego.

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty hipoteczne z gwarancją wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Duże zainteresowanie udziałem w projekcie

Taka pomoc dla kredytobiorców leży również w gestii banków udzielających kredytów hipotecznych, dlatego są one w coraz większym stopniu zainteresowane partycypowaniem w programie BGK.

Do Banku Pekao S.A. dołączył właśnie PKO Bank Polski, który podpisał umowę z BGG i w jego katalogu produktów hipotecznych znajdzie się także kredyt mieszkaniowy z gwarancją wkładu własnego.

Na podobne rozszerzenie oferty kredytów hipotecznych mogą również liczyć klienci innych banków. Jak wiadomo – rozmowy między nimi a BGK trwają i są na różnych etapach, można się jednak spodziewać, że takich kredytów na rynku bankowym pojawi się więcej i to już niedługo.

Gwarancje udzielane przez BGK mają na celu zabezpieczenie części kredytu, która odpowiada wartości wkładu własnego, który nie został wniesiony.

Jakie są ogólne warunki udzielenia kredytu z gwarancją BGK? Maksymalna jej kwota nie może przekroczyć stu tysięcy złotych, może wynieść nie mniej niż dziesięć procent i nie więcej niż dwadzieścia procent zaciągniętego kredytu.

Kredyt może być przeznaczony tylko na cele mieszkaniowe.