Kolejny rekord inflacyjny

Inflacja nie odpuszcza

Znamy już szacunkową wysokość inflacji według wskaźnika CPI w marcu 2022 r. Niestety nie są to dane optymistyczne. Inflacja bije kolejne rekordy. Tym samym została również pokonana pewna granica psychologiczna. Co to oznacza? Inflację dwucyfrową – na poziomie ponad dziesięciu procent, a żeby być bardziej dokładnym – 10,9 proc.

Czy poziom ten znacząco odbiega od przewidywań ekspertów? Można powiedzieć, że „mieści” się w określonej przez nich średniej. Niektórzy twierdzili, że w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału 2022 r. inflacja (rok do roku) nie przejdzie granicy 10 procent, inni utrzymywali, że będzie to 11 procent.

Dziś już wiemy, że obecny poziom inflacji jest najwyższy w XXI w. Tak wynika ze wstępnych szacunków przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Również ujęcie miesiąc do miesiąca nie jest optymistyczne. W porównaniu z lutym 2022 r. – inflacja w marcu zwiększyła się o 3,2 proc. i jak nietrudno się domyślić jest to również rekordowa dynamika. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja CPI nie urosła w takim stopniu od niemal trzydziestu lat.

Trudno było się spodziewać innych wyników – na wzrost inflacji zdecydowany wpływ miał przede wszystkim wzrost cen paliwa.

Wzrosty cen w całej Europie

Inflacja w Polsce znacznie przekracza cel inflacyjny, który Narodowy Bank Polski określił na maksimum 2,5 proc. Dziś jesteśmy od niego bardzo daleko, a co może równie martwić – wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku, a być może również następnych latach, nie zbliżymy się do względnie bezpiecznego poziomu.

Ostatnie dwa lata nie były dla Polski i dla całej Europy komfortowe – na gospodarkę krajów mniej i bardziej rozwiniętych bardzo źle wpłynęły obostrzenia wprowadzane przez rządy w związku z pandemią, szczególnie niekorzystne były skutki lockdownów. Równie negatywne okazały się próby ratowania wielu branż za pomocą tzw. tarcz antykryzysowych, które przyczyniły się m.in. do „druku” milionów dodatkowych pieniędzy.

Sytuację tę pod koniec lutego br. ostatecznie skomplikowała wojna, która wybuchła na Ukrainie. Tego rodzaju operacje wojskowe zawsze wywołują dramatyczne skutki, również na polu gospodarczym, szczególnie w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie.

Jak chronić swoje domowe finanse w warunkach rekordowo rosnącej inflacji? Przeczytaj w serwisie Nagieldzie.pl.