Czternasta emerytura również na stałe

Czy emeryci mogą się cieszyć?

Wprowadzenie tzw. trzynastej emerytury wiązało się z innymi zasadami niż kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów, czyli czternastej emerytury.

O ile trzynasta emerytura weszła do polskiego systemu emerytalnego jako świadczenie wypłacane co roku, o tyle świadczenie czternaste miało być jednorazowe. Jak się okazuje, politycy zmienili zdanie i „czternastka” także będzie wypłacana cyklicznie.

To istotna dla emerytów informacja, szczególnie, że od wprowadzenia czternastej emerytury minął zaledwie rok i większość nie spodziewała się, że będzie mogła liczyć także i na to drugie, dodatkowe świadczenie w roku.

Jest to odpowiedź rządu na stale pogarszające się warunki życia, szczególnie tej grupy społecznej, narażonej najbardziej na negatywne skutki stale rosnącej inflacji. Koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc.

Do kryzysu wywołanego m.in. przez regulacje związane z pandemią i inne czynni makroekonomiczne, w ostatnich dniach lutego 2022 r. „doszedł” kolejny i być może najistotniejszy, który może zrujnować finanse wielu ludzi. To wojna na Ukrainie.

Waloryzacja, dodatkowe świadczenia…

Wiosna 2022, pod względem finansowym, wydawać się może dość atrakcyjna dla starszego pokolenia Polaków… Właśnie w marcu kolejni seniorzy otrzymują wyższe, zrewaloryzowane świadczenia, które na początku roku, w większości przypadków, zostały także podniesione w związku z wprowadzeniem zmian podatkowych w programie „Polski Ład”.

Wiele przeprowadzanych ostatnio sond ulicznych może jednak wskazywać na to, że nie wszyscy seniorzy wyrażają duże zadowolenie z powodu kilkukrotnego już podwyższenia poziomu dochodu, jakim mogą dysponować.

Mimo wprowadzania kolejnych świadczeń i zmian, mających na celu podreperowanie emeryckiego portfela, jest on jednak nadal skutecznie uszczuplany przez inflację, która osiąga nienotowane od wielu lat rekordy.

Na razie nie można się spodziewać tego, że coś się pod tym względem zmieni. Wszystko wskazuje na to, że inflacja nie „powiedziała” jeszcze ostatniego słowa, a w związku z pogłębiającym się chaosem, zarówno międzynarodowym, spowodowanym wojną, jak i wewnętrznym, który prędzej czy później zostanie wywołany m.in. przez masowy napływ uchodźców – koszty życia będą rosły dynamicznie.

Zastanawiasz się skąd rząd weźmie środki na wypłatę kolejnych dodatkowych świadczeń? Odpowiedź, być może, znajdziesz tu.