Pełnomocnictwo do konta bankowego. Co warto wiedzieć?

Dostęp do konta osobistego ma tylko jego posiadacz. Istnieje jednak możliwość korzystania z rachunku przez inną osobę – pod warunkiem ustanowienia pełnomocnictwa. Dowiedz się, na czym to polega i w jaki sposób upoważnić kogoś do dostępu do konta bankowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz rachunku jest jedyną osobą mającą formalny dostęp do konta. Jest to sporym ograniczeniem np. w momencie długotrwałej choroby, pobytu w szpitalu czy wyjazdu. Wyjściem z takiej sytuacji może być pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwa – poznaj ich rodzaje

Kwestię pełnomocnictwa regulują przepisy prawa cywilnego. Zasadniczo wyróżnia się trzy jego rodzaje:

  • pełnomocnictwo ogólne,
  • pełnomocnictwo rodzajowe,
  • pełnomocnictwo szczególne.

O ile pełnomocnictwo ogólne ma szeroki zakres, o tyle pełnomocnictwo rodzajowe dotyczy konkretnych czynności. Najwęższym pełnomocnictwem jest szczególne, które odnosi się do jednej konkretnej czynności.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Charakteryzuje się szerokim zakresem uprawnień, które dają dostęp np. do zarządzania rachunkiem osobistym oraz powiązanymi z nim rachunkami. To z kolei umożliwia m.in. dokonywanie przelewów, wypłacanie środków, zamawiania dokumentów, otrzymywania informacji na temat konta.

Pełnomocnictwo szczególne

W przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa, pełnomocnik otrzymuje możliwość dysponowania środkami za pomocą karty płatniczej wydawanej do rachunku. Natomiast nie może składać żadnych dyspozycji, np. wnioskować o kredyt, lokatę itp.

Zanim zdecydujesz się na ustanowienie pełnomocnika, warto zapoznać się z regulaminem dotyczącym pełnomocnictwa. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wybrany jego rodzaj odpowiada na twoje potrzeby i oczekiwania.

Pełnomocnictwo uwzględnia dyspozycję na wypadek śmierci?

Pełnomocnictwo – niezależnie od jego rodzaju – obowiązuje wyłącznie do momentu śmierci właściciela rachunku. Oznacza to, że konto osobiste staje się niedostępne, a zgromadzone na nim środki należą do spadkobierców.

Jeżeli pełnomocnik ma dysponować rachunkiem także po śmierci jego właściciela, koniecznością jest złożenie dyspozycji na wypadek śmierci.

Pełnomocnik – kto może nim być?

Jeżeli jesteś właścicielem rachunku np. Konta Osobistego w Toyota Banku, możesz ustanowić pełnomocnika. Może nim być dowolna osoba – nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa. Koniecznością jest jednak to, aby:

  • miała ona pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadała status rezydenta Polski.

Jak ustanowić pełnomocnika?

Każdy bank ma swoje procedury związane z ustanowieniem pełnomocnika. W przypadku wspomnianego wyżej Konta Osobistego istnieje możliwość dodania pełnomocnika. Koniecznością jest wypełnienie formularza pełnomocnictwa, a następnie wysłanie go pod wskazany adres.

Warto przy tym podkreślić, że pełnomocnika można w każdym momencie odwołać. Dochodzi do tego wyłącznie na wniosek posiadacza rachunku osobistego. Wyjątkiem jest tzw. zrzeczenie się pełnomocnictwa – dyspozycja składana jest przez pełnomocnika.