Polski Ład i czternasta emerytura?

Wiele przepisów – sporo zmian

Pierwsze dni 2022 roku kojarzyć się będą z chaosem, związanym z wprowadzeniem programu rządowego Polski Ład. Niemal każdego dnia ujawniane są nieścisłości, które nie wprawiają w najlepszy nastrój kolejne grupy zawodowe i to z różnych powodów.

Niezadowoleni są m.in. nauczyciele, którzy w wyniku błędów otrzymali obniżone pensje. Co prawda zapowiedziano już szybką korektę i dopłatę w przyszłym miesiącu. Z największymi problemami będą się jednak zmagali przedsiębiorcy.

Prawdziwie tytaniczna praca czeka księgowych w związku z wprowadzeniem wielu nowych przepisów.

Polski Ład oceniany jest różnie przez emerytów. Większość z nich, w związku z niskimi poziomem pobieranych świadczeń, otrzyma wyższą emeryturę netto (dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku), jednak jak zauważają – nie zrekompensuje to w wystarczającym zakresie podwyżek spowodowanych najwyższą od wielu lat inflacją.

Czy w związku z tym seniorzy mogą liczyć w 2022 r. na wypłatę czternastej emerytury?

Decyzje nie zostały jeszcze  podjęte

Poniedziałek, 10 stycznia 2022, upłynął, podobnie jak kilka poprzednich dni pod „znakiem” Polskiego Ładu i związanych z nim komplikacji. Pośród wielu podnoszonych kwestii dość nieoczekiwanie pojawił się temat tzw. czternastej emerytury.

Bijąca kolejne rekordy inflacja w dużym stopniu „inicjuje” takie tematy, z uwagi na coraz wyższe ceny większości towarów i usług, których nie rekompensuje zwolnienie niższych dochodów, w tym również świadczeń emerytalnych i rent, od podatku.

Wydaje się też, że świadczenia osłonowe, które mają złagodzić podwyżkę cen nośników energii nie pozwolą seniorom „nie zauważyć” inflacji.

Na tym tle pytanie o możliwość wypłacenia czternastej emerytury nie jest nieuzasadniona, przynajmniej z punktu widzenia samych zainteresowanych.

Czy w tym roku również, oprócz trzynastej, wypłacona zostanie kolejna nadzwyczajna emerytura?

Początkowo dało się słyszeć głosy przeczące. Minister pracy, Marlena Maląg przypomniała, że świadczenie to było zapowiedziane i wypłacone jako jednorazowe. Wiadomo jednak, że na razie nie podjęto żadnej decyzji w tym zakresie.

W najbliższych dniach emeryci powinni się dowiedzieć, czy mogą liczyć na kolejną wypłatę dodatkowego świadczenia.