Wysoka podwyżka stóp procentowych

Zaskakująca decyzja RPP?

To już siódma z kolei podwyżka stóp procentowych NBP. Tym razem zaskakująco wysoka – o 1 punkt procentowy. Do tej pory Rada Polityki Pieniężnej z nieco mniejszą energią podchodziła do konieczności podwyższania stóp procentowych – w związku z dynamicznie rosnącą inflacją – stąd też pewne zaskoczenie po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji.

Z drugiej strony – wielu ekspertów krytykowało RPP za to, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych były niewystarczające, co nie mogło przynieść oczekiwanego efektu i inflacja cały czas, i z coraz większą dynamiką się „rozkręca”.

Od dziś główna stopa referencyjna wynosi już 4,5 proc. i jest to najwyższa wartość od końca 2012 r. To wyjątkowo niekorzystna informacja dla kredytobiorców, ale również tych osób, które zamierzają dopiero zaciągnąć kredyt, szczególnie hipoteczny.

Radykalna podwyżka stóp procentowych oznacza zdecydowanie wyższą ratę spłacanego kredytu, jak również istotne zmniejszenie zdolności kredytowej wielu potencjalnych kredytobiorców.

Wyższa rata i niższa kwota możliwego kredytu

Z jednej strony osoby już spłacające kredyty muszą się liczyć z tym, że niedługo trafią do nich nowe decyzje banków, będące pokłosiem dziś ogłoszonej podwyżki głównej stopy procentowej NBP, z drugiej – osoby ubiegające się o kredyt nie tylko mogą go w ogóle nie otrzymać, ale również liczyć się z tym, że chociaż ich zdolność kredytowa zostanie zweryfikowana pozytywnie, to otrzymają o wiele niższą, niż mogłaby ich interesować, kwotę kredytu.

Czy można się spodziewać dalszych niekorzystnych dla rynku kredytowego decyzji Rady Polityki Pieniężnej? Na razie trudno sobie wyobrazić, żeby sytuacja w ciągu dającej się przewidzieć krótkiej perspektywie czasowej uległa poprawie.

Nie wiadomo jak na podwyżkę stóp procentowych o 1 punkt „zareaguje” inflacja, ale wiele wskazuje na to, że polityka prowadzona przez RPP od października 2021 r. będzie nadal kontynuowana.

Niestety, sytuacja na świecie, w związku z wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie także nie będzie się stabilizowała, na co bezpośredni wpływ będą mieć prawdopodobne kolejne pakiety sankcji nakładane na gospodarkę rosyjską.

Przed nami dalszy okres niepewności, coraz droższej niepewności…